Small talk: leerwegondersteuning vmbo

Hoe kunnen scholen leerwegondersteuning het meest effectief inzetten? Is dat op klassenverkleining? Samen bespreken we in deze small talk mogelijke antwoorden op deze vragen.

Leerwegondersteuning 2.0

Het aanbod aan leerwegondersteuning kent verschillende vormen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Samenwerkingsverband voorgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Kleinere klassen, minder -of juist meer- handen voor de klas, extra lesuren taal, rekenen en trainingen op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Klassenverkleining

De meeste scholen binnen ons Samenwerkingsverband kiezen voor het werken in kleinere klassen en groepen. De wetenschap noemt de effecten daarvan weinig betekenisvol in vergelijking met andere maatregelen. Wanneer is dit wel effectief? Welke ruimte biedt dit voor een gerichte aanpak van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling?

Opstap

Deze small talk is een eerste stap naar een verder gelegen doel: gezamenlijke afspraken maken over wat leerlingen, ouders en basisscholen mogen verwachten aan leerwegondersteuning op vmbo-scholen.

Download de presentaties
Agenda
Opening en welkom Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam – Diemen
Keynote    Inge de Wolf is hoogleraar, inspecteur en voorzitter van het Onderwijs OMT. Ze spreekt over wanneer klassenverkleining effectief is en welke interventies die effectiviteit versterken. Daarbij verbindt ze wetenschappelijke inzichten aan de onderwijspraktijk.
Breakoutrooms Hoe kunnen we onze eigen onderwijspraktijk verbinden aan de wetenschappelijke aanbevelingen? En wat is er nodig om de aanbevelingen verder in praktijk te brengen?
Afsluiting Bevindingen en vervolg