Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, en terug

Op de bijeenkomst ´Van uit zicht naar in zicht' op woensdag 9 oktober staat de overgang van een leerling van school naar een bovenschoolse voorziening, en weer terug, centraal. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs.

Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad, en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren de bijeenkomst. 

Agenda
09:30 Inloop & aanmelding
09:55 Welkom
10:00 De transformatieve school - Illias El Hadioui
Inleiding over hoe u als school kunt omgaan met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, op school en de straat. El Hadioui is ontwikkelaar van de methode ‘De Transformatieve school’ over diversiteit en cultuurverandering in scholen.
11:00 Koffie
11:15 Transfer terug naar school: hoe doe je dat?
Een leerling van het OPDC Hilversum vertelt over haar overstap van het OPDC naar haar ‘oude’ school. Barbera Gerretsen, HBO-studente, onderzocht de helpende factoren bij de terugkeer van een 'Reboundleerling' op de school van herkomst. Dit vanuit het perspectief van de docenten op de school van herkomst.
12:15 Lunch
13:00 Ronde 1 Workshops
14:15 Pauze
14:45 Ronde 2 Workshops
16:00 Borrel en napraten