Warme overdrachten

Voor leerlingen die in didactisch en/of pedagogisch opzicht (extra) aandacht en ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs, is er de warme overdracht.

Afhankelijk van de regio, ontvang je een uitnodiging van Jeroen Feenstra, Eurdice Snip, Clarissa Friedlander of Hans Bromet. De basisschool is leidend bij het bepalen van de regio. Het zou dus kunnen dat een vo school voor meerdere bijeenkomsten een uitnodiging ontvangt.

Tijdens de tafeltjesbijeenkomstbespreekt de basisschool met de vertegenwoordiger uit het voortgezet onderwijs op welke aspecten extra aandacht en ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig is, wat de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en welke aanpak of begeleiding daarbij voor deze leerling effectief is en het beste werkt.

Een school voor voortgezet onderwijs meldt een leerling aan als er naar aanleiding van het OKI-doc nog vragen zijn over de (leer-)ontwikkeling van de leerling en over de ondersteuning die nodig is.

>> Ga naar meer informatie over het doel en opzet van de tafeltjesmiddagen