Bekijk onze Activiteiten

,
-

De Amsterdamse conferentie begaafdheid

Zicht krijgen op verborgen (hoog)begaafdheid in het PO en VO
4 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april

Masterclasses: soepele loopbaanoriëntatie en begeleiding door mentoren

Hoe begeleid je als mentor, de leerling het beste van de middelbare school naar een vervolgopleiding?
4 mrt
Donderdag
-

Open Dag Hout- en Meubileringscollege Amsterdam

11 mrt
Donderdag
-

ROC TOP Online Open Huis

11 mrt
Donderdag
-

ROC TOP Online Open Huis

18 mrt
Donderdag
-

ROC TOP Talk: Mijn kind op het mbo

Afgelopen activiteiten

11 feb
Donderdag
-

ROC TOP Meeloopmiddag

11 feb
Donderdag

Kenniskringen

Voorlichting, inspiratie en netwerk voor alle zorgcoördinatoren, IB’ers en leerlingbegeleiders en andere geïnteresseerden werkzaam op Amsterdamse scholen.
Download de presentaties
11 feb
Donderdag
-

Kick-off bijeenkomst overstap vo-mbo 2021

In gesprek over het belang van de warme overdracht, het versterken van ouderbetrokkenheid en wat de zorgen en wensen zijn voor wat betreft ons werk en de gevolgen van corona.
4 jan
9 feb
9 mrt
13 apr

Masterclasses: soepele loopbaanoriëntatie en begeleiding door mentoren

Hoe begeleid je als mentor, de leerling het beste van de middelbare school naar een vervolgopleiding?