Bekijk onze

Activiteiten

,
-

Pitch Innovatiegelden 2020

Scholen pitchen een voorstel: een aanvulling of verbetering in het aanbod voor leerlingen, of een verbetering van de

,
-

Bijeenkomst Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO)

voor alle onderwijs- en zorgprofessionals die te maken hebben met specialistische jeugdhulp in het speciaal onder

13 nov
-

Ouderworkshop: Samen kiezen voor een mbo-opleiding Zaandam

Voor ouders en leerlingen van vmbo-4

18 nov
19 nov

Workshops over kindermishandeling

Bij het signaleren en voorkomen van kindermishandeling spelen scholen een belangrijke rol. Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert daarom workshops voor schoolbestuurders en zorgcoördinatoren.
28 nov

3e landelijke vmbo-mbo conferentie: Combineren of Integreren?

In deze derde landelijke conferentie over de samenwerking tussen vmbo en mbo gaan we in op het hoe van samenwerken en integreren. Wat is in het belang van de leerling en de student? En wat betekent de keuze voor het curriculum, de samenwerking tussen docenten, voor de afstemming met andere ketenpartners?