Bekijk onze Activiteiten

25 mei
Dinsdag

Kenniskringen

Voorlichting, inspiratie en netwerk voor alle zorgcoördinatoren, IB’ers en leerlingbegeleiders en andere geïnteresseerden werkzaam op Amsterdamse scholen.

Afgelopen activiteiten

11 feb
Donderdag
-

Kick-off bijeenkomst overstap vo-mbo 2021

In gesprek over het belang van de warme overdracht, het versterken van ouderbetrokkenheid en wat de zorgen en wensen zijn voor wat betreft ons werk en de gevolgen van corona.
4 jan
9 feb
9 mrt
13 apr

Masterclasses: soepele loopbaanoriëntatie en begeleiding door mentoren

Hoe begeleid je als mentor, de leerling het beste van de middelbare school naar een vervolgopleiding?
1 feb
5 feb

Nova College Open Huis

3 feb
Woensdag

Nova College CIOS Open Huis