Bootcamp op de bijspijkerboot

weersverschijnselen verklaren

Leerlingen op De Vinse School hijsen onder leiding van docenten de zeilen en vertrekken naar het IJsselmeer om ‘de corona-achterstanden’ in te halen. Eenmaal op het open water, ligt het schip drie uur voor anker. In die uren krijgen de leerlingen les.

Kruisbestuiving op een schip

Maarten Stok, docent scheikunde en sectiecoordinator Beta is een groot zeilliefhebber en werkt naast zijn leraarschap op onderzoeksschip Tara. Het onderzoek gaat uit naar de invloed van klimaatveranderingen op het ecosysteem van de oceaan. Deze kennis integreert hij in zijn lessen. “Formules voor scheikunde, natuurkunde en biologie kun je heel goed verbinden aan een zeilboot en de oceaan. Het is echt, je wordt geconfronteerd met de elementen. Als je praat over windkracht en je voelt die wind, werkt dat beter dan in een lokaal uit een boek lezen.

Varend lokaal

Het plan om het water op te gaan lag er al langere tijd. De Vinse School heeft kleine klassen met verschillende niveau’s. Een belangrijk element in het onderwijs is om aanwezig te zijn in de natuur en de ervaringen terug te koppelen aan de leerstof. De bijspijkerboot is nu nog een pilot. In de komende jaren wil De Vinse School dit uitrollen naar alle leerjaren. “Soms worden er 13 lesdoelen behandeld per vak. En dat is echt ongelofelijk veel.

Psychologisch inhalen

Naast het bijspijkeren van lesstof is de bootcamp ook zeker bedoeld om leerlingen weer met elkaar te laten samenzijn. Door de lockdown missen de leerlingen de groepsvorming. “Bonding, verliefd worden, dat hebben ze ook gemist. Met elkaar samen zijn, samenwerken. Dat vinden we ook heel belangrijk om aan te bieden.

 

Reacties