Corona: situaties en adviezen

In dit bericht vindt u informatie over de maatregelen voor het afremmen van de verspreiding van het coronavirus. We houden u op de hoogte welke maatregelen voor middelbare scholen van belang zijn.

Laatste update: 8 september 2020

De landelijke richtlijnen zoals gecommuniceerd door de overheid, het RIVM en de GGD gelden als de basis voor de maatregelen die schoolbesturen nemen. Schoolbesturen en schoolleiders in Amsterdam overleggen regelmatig met elkaar in het kader van OSVO en het Samenwerkingsverband én met de gemeente en de GGD.
>> Ga naar situaties en adviezen tot en met 1 juli 2020

Situatie: de GGD verzorgde webinars voor scholen

Hierin beantwoordde de GGD vragen over coronamaatregelen en verstrekte informatie over mogelijke en noodzakelijke acties.

Overweeg: lees de volgende aandachtspunten, die wellicht een aanvulling zijn op wat u al weet.

  • Als scholen contact opnemen met de corona-informatielijn van de GGD is er een sneltoets voor scholen in het keuzemenu. Het nummer van de corona-infolijn van de GGD: 020 5555 202
  • Het is nog niet mogelijk om onderwijspersoneel sneller te laten testen. Tot nu toe valt alleen zorgpersoneel onder de voorrangsregeling.
  • Leerlingen (en medewerkers) die verkoudheidsverschijnselen hebben moeten echt thuisblijven.
  • Huisgenoten van iemand die positief op corona getest is moeten nog 10 dagen nadat de patiënt 24 uur klachtenvrij is thuis in quarantaine blijven.

Situatie: een leerling of medewerker van uw school is positief getest op covid-19

Overweeg: lees onderstaande brief en handreiking. Volg de daarin opgenomen adviezen. Maak geen eigen protocollen, de situatie kan immers per moment en per geval verschillen. De GGD adviseert in alle gevallen.
>> Ga naar de brief van wethouder Moorman aan scholen ivm GGD inzet, 28 augustus 2020
>> Ga naar de Handreiking: Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?’ (1 september 2020)

Situatie: leerplicht handhaaft en is streng op verzuim

Overweeg: alle leerlingen moeten weer naar school. Uitzondering is verzuim in verband met ‘COVID 19-klachten' van de leerling of klachten in diens omgeving. Scholen wordt dringend verzocht om verzuim correct te melden via DUO verzuimloket. Daarbij geldt:

  • Verzuim door thuisquarantaine hoeft niet te worden gemeld. Leerplicht gaat er wel vanuit dat de school voor deze leerling regelt dat het onderwijs zoveel mogelijk op afstand doorgaat
  • Verzuim van afstandsonderwijs moet wel worden gemeld

>> Lees verder in de brief aan PO en VO directies (19 08 2020)

Situatie: leerlingen of medewerkers komen terug uit een risicogebied

Overweeg: de duur van de thuisquarantaine wordt ingekort van 14 naar 10 dagen. Dat maakte minister De Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus 2020 bekend. Leerlingen of medewerkers die terugkomen uit een risicogebied (oranje of rood reisadvies) moeten net als hun reisgenoten, 10 dagen in thuisquarantaine. Zij krijgen het dringende advies zich te laten testen. Leerlingen en onderwijsmedewerkers die positief getest zijn moeten ook 10 dagen in thuisquarantaine.

Situatie: de zomervakantie is voorbij, de scholen gaan weer open

Overweeg: zolang er geen nieuwe landelijke of regionale maatregelen afgekondigd zijn houden we ons aan de afspraken en RIVM-richtlijnen van voor de zomervakantie. Via bijgaande link kunt u die nog eens nalezen. >> Ga naar de brief van OCW (12 08 2020) over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen
>> Ga naar de brief van de GGD Amsterdam (14 08 2020) met informatie over het coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaarvoor in het VSO
>> Ga naar de brief van de GGD Amsterdam (14 08 2020) met informatie over het coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaarvoor in het VO
>> Lees het protocol voor het voortgezet onderwijs (19 08 2020)

 

Reacties

Lees verder