De Kopklas: een unieke kans

De kopklas is een bijzondere vorm van onderwijs tussen de overstap van de basisschool naar de middelbare school. In de kopklas krijgen getalenteerde leerlingen uit groep 7 en 8, die vanwege een taalachterstand onder hun niveau presteren, een jaar extra taalonderwijs.

Leerlingen vertellen over de Kopklas

Sterker in taal

De Kopklas is er voor leerlingen die sterker kunnen en willen worden in hun kennis van de Nederlandse taal. Het overgrote deel van de Kopklasleerlingen komt uit Nederland (85%), maar vindt de Nederlandse taal soms lastig en/of spreekt/leest thuis weinig Nederlands. Een veel kleiner deel woont pas (weer) in Nederland.

Het intensieve extra jaar bereidt de leerlingen voor om naar de middelbare school te gaan. Jaarlijks haalt 95% van de leerlingen hierdoor een hoger onderwijsniveau.

Aanmelden

>> Tot 11 februari 2022 kun je je leerling aanmelden voor het schooljaar 2022/2023

Reacties