Doorlopende leerroutes in Amsterdam

Voor een succesvolle doorstroom naar het mbo en het tegengaan van schooluitval werken het vmbo en mbo samen aan onderwijsprogramma’s die naadloos in elkaar overlopen. Deze manier van werken heet een doorlopende leerroute. Dit biedt jongeren de kans om eerder kennis te maken met de beroepspraktijk.

Vmbo- en mbo-instellingen kunnen sinds 1 augustus 2020 gezamenlijk een doorlopende leerroute aanbieden. Verschillende Amsterdamse vmbo’s en mbo’s ontwikkelen doorlopende leerroutes of bieden die al aan. In het project ‘Verkenning doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ ondersteunde het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen deze ontwikkeling.

Notitie doorlopende leerroutes

Welke verschillende vormen van doorlopende routes bieden Amsterdamse scholen? Welke leeropbrengsten en resultaten zijn hiermee behaald? En wat kunnen we van deze ervaringen leren?
Dat leest u in de notitie 'Doorlopende leerroutes in Amsterdam'. Daarin staan ook verschillende succesvolle doorlopende leerroutes in Amsterdam beschreven. Qua omvang van het aantal doorlopende leerroutes en qua diversiteit in studierichtingen en opleidingsniveaus valt nog wel wat te winnen. Daarom heeft het project ‘Verkenning doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ een vervolg gekregen met het project ’Dubbelkwalificerende keuzedelen’.

>> Ga naar de notitie 'Doorlopende leerroutes in Amsterdam'
>> Ga naar de publieksversie 'Doorlopende leerroutes in Amsterdam'

Dubbelkwalificerende keuzedelen

Een dubbelkwalificerend keuzedeel is een keuzedeel dat zowel meetelt voor het vmbo- als het mbo-diploma. Een leerling volgt dit keuzedeel tijdens de vmbo-opleiding en krijgt een vrijstelling voor dit keuzedeel bij de mbo vervolgopleiding. De dubbelkwalificerende keuzedelen helpen om de overlap tussen het vmbo- en mbo-onderwijsprogramma te verkleinen. Omdat het keuzedeel beroepsgericht is, krijgen leerlingen ook eerder een beter beeld van een vervolgopleiding en de beroepspraktijk.

In de ontwikkeling en uitvoering van de dubbelkwalificerende keuzedelen werken het vmbo en mbo samen. De keuzedelen kunnen hierdoor ook een opmaat zijn voor meer intensieve vormen van samenwerking tussen het vmbo en mbo.

>> Maak gebruik van de handreiking doorlopende leerroutes

Vragen?

Neem dan contact op met Cécelle Meijer

Reacties

Lees verder