Drempelloos doorstromen: stand van zaken en handvatten

Als leerlingen het vmbo-t diploma behalen, hebben zij het recht door te stromen naar de havo. Om te weten te komen hoe gemakkelijk deze overstap verloopt, voerde het projectteam voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding ook in 2021 een monitor uit onder 37 van de 52 scholen. 

Monitor drempelloze doorstroom

Op basis van de doorstroomcijfers van vorige jaren, stijgt het aantal leerlingen dat doorstroomt. Was voorheen de intrinsieke motivatie reden voor de leerling om door te stromen, nu stellen leerlingen hun keuze om naar het mbo te gaan graag nog even uit. Ook speelt het negatieve imago van het mbo een rol. In de monitor staan verder de nog wettelijk geldende doorstroomvoorwaarden. Ook de bijzondere voorwaarden voor het schooljaar 2021-2022 staan vermeld. Deze is namelijk anders dan andere jaren: de huidige examenleerlingen mogen een extra examenvak wegstrepen.
 
>> Ga naar de monitor 'Drempelloze doorstroom'

Het H-jaar: doorstroom havisten naar het mbo

Om tegemoet te komen aan het verzoek van decanen voor een gedegen doorstroomprogramma voor havisten die afstromen in havo 4, is er het H-jaar. Na gesprekken met het ROCTOP en een aantal decanen ontwikkelden we een programma dat zich specifiek richt op deze doelgroep. Dit is een vertakking van het M-jaar speciaal bedoeld voor havisten in 4 of 5 havo.

>> Lees verder over het H-jaar

Handreiking doorstromers havo-mbo

Hoe bovenbouw havisten succesvol zijinstromen naar het mbo gedurende het schooljaar, leest u in de onderstaande handreiking.
 
>> Ga naar de handreiking doorstromers havo-mbo voor Amsterdamse schooldecanen

Matchingtool vo-vo tool

Om inzichtelijk te maken welke onderwijsplekken beschikbaar zijn voor instromende leerlingen per niveau en leerjaar, is er het matchingtool vo-vo. Daarin staan de onderwijsplekken die scholen zoeken voor uitstromende leerlingen per niveau en leerjaar. In de tool staan ook de contactgegevens van medewerkers die gaan over de schoolwisselingen vo-vo. De matchingtool is voor scholen beschikbaar via Lisa.
 
>> Lees verder over de tool vo-vo

Reacties

Lees verder