Drempelloze doorstroom

Omdat het Amsterdamse onderwijs staat voor kansengelijkheid en passend onderwijs voor alle leerlingen, ontwikkelden de schoolbesturen een passend toelatingsbeleid voor de overstap van vmbo-t naar de havo. Leerlingen die hun diploma’s stapelen, dragen namelijk bij  aan de bevordering van kansengelijkheid binnen de stad.

Cijfereis

Het Amsterdamse voortgezet onderwijs liet in het schooljaar 2019-2020 als voorloper op de rest van Nederland, de cijfereis vallen. Scholen kunnen dan geen eigen toelatingsbeleid meer voeren met betrekking tot kennis, vaardigheden of leerhouding van de gediplomeerde leerling die vanuit het vmbo-t naar de havo doorstroomt.

Onderzoek

Om te volgen welk effect deze drempelloze doorstroom heeft, deden we een onderzoek. Aan de hand van interviews en enquêtes onder schooldecanen van twaalf middelbare scholen in Amsterdam en de voortgangsresultaten van deze leerlingen uit Magister, hebben we resultaten geanalyseerd en beschreven.

Inzichten

De aanbevelingen van de decanen bieden inzichten om de landing van de overstap zo goed mogelijk in te richten. Ook toont het de valkuilen die bij deze overstap zichtbaar worden. De resultaten bieden openingen voor een aangepast beleid en handvatten om de leerlingen specifiek te begeleiden.

  • de decaan kan inspringen op de extra begeleiding die de leerling nodig kan hebben om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken
  • de vakdocent en mentor kan extra ondersteuning en begeleiding inzetten op mogelijke kennishiaten van de leerling

>> Ga naar de Drempelloze Doorstroom Monitor 2019 - 2020

 

Reacties