Evaluatie Passend Onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs in 2014 is de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft deze stelselwijziging, verwachtingen gewekt die minder opleveren dan ze dachten. Het effect op leerlingen en studenten is nog niet goed vast te stellen.

Dit blijkt onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan directeur-generaal basis- en voortgezet onderwijs, Alida Oppers.

>> Bekijk twee infographics die de bevindingen kort en bondig presenteren
>> Lees het eindrapport evaluatie passend onderwijs
>> Lees de samenvatting evaluatie passend onderwijs

Reacties

Lees verder