Gezamenlijk programma vmbo-school en mbo-instelling

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden.

Om een goed en inhoudelijk uitdagend onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, wordt het mogelijk om gezamenlijk een programma te verzorgen, dat start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4). Dit onderwijsprogramma kan gegeven worden met één docententeam, er geldt één onderwijstijd voor de gehele route en jongeren mogen het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute. Hiermee wordt het ook mogelijk dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Reacties

Lees verder