Handreiking: zijinstromen van havisten naar het mbo

Het Amsterdamse onderwijs staat voor de beste kansen en goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarom geldt er nu een passend toelatingsbeleid met zo min mogelijk drempels voor overstappers van het vmbo naar de havo.

Doorstroomrecht

Voor vmbo’ers die willen doorstromen naar de havo, geldt sinds het schooljaar 2020-2021 een wettelijk doorstroomrecht. Deze wet faciliteert een gelijke kans voor leerlingen op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Zo kan een leerling met een vmbo-diploma doorstromen naar het havo indien het vakkenpakket aansluit op de voorwaarden van de ontvangende school.

Monitor

Drempelloos doorstromen houdt het opstapelen van diploma’s en doorstromen naar hoger onderwijs in. Zonder geldende cijfereisen. Door het laten vallen van de cijfereis krijgen alle leerlingen met een vmbo-t-diploma de mogelijkheid tot drempelloos doorstromen naar de havo. Dit brengt kansen en risico’s met zich mee voor de leerlingen en de scholen. Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam- Diemen ontwikkelde een monitor om te volgen welk effect deze drempelloze doorstroom heeft.

>> Lees verder over de drempelloze doorstroom monitor 2019-2020

Handreiking

In de monitor formuleerden Amsterdamse schooldecanen een aantal aanbevelingen. Eén van deze aanbevelingen is een handreiking voor het succesvol laten zijinstromen van bovenbouw havisten naar het mbo gedurende het schooljaar. Deze handreiking ondersteunt decanen bij deze zijinstroom. Dit om een groeiende groep leerlingen die afstromen tegen te gaan. Voor deze leerlingen is een gedegen programma-aanbod noodzakelijk. Zo kunnen zij gedurende het schooljaar de overstap naar het mbo maken.

>> Ga naar de handreiking zijinstromen van havisten naar het mbo

Reacties

Lees verder