Hoe het Comenius Lyceum leesplezier bevordert

Thuis bij de leerlingen is Nederlands niet altijd de voertaal. Ook zien veel leerlingen de Nederlandse taal als ‘niet stoer’. Om leerlingen tóch op het juiste taalniveau te krijgen voerde het Comenius Lyceum het project 'Leesplezier' uit. Dit deden ze met de innovatiegelden van het Samenwerkingsverband.

Het project Leesplezier

Om leerlingen te ondersteuning in hun taalniveau zette het Comenius de volgende projecten uit:

  • Tutoring; coaching door een hogerejaars of student helpen leerlingen in hun taalontwikkeling;
  • Kwaliteitsmonitoring: de problemen kunnen vinden, onderzoek;
  • Gerichte inzet van interventies: maatwerkuren, huiswerkbegeleiding gerichttop taal;
  • Leesplezier projecten.

Rector Freek ’t Einde: “Wij vragen de leerlingen om aan te geven welke literatuur wij voor hen moeten kopen voor de mediatheek. Dat werkt enorm goed.

mediatheek-comenius

Nederlands als struikelblok

Een middelbare school krijgt veel informatie van de basisscholen als het gaat om de resultaten van de leerlingen die overstappen. Het Comenius Lyceum vult dat aan met onderzoeken naar de referentieniveaus en met de data uit Magister. Uit al deze informatie blijkt dat een te grote groep wél de juiste cognitie heeft voor de opleiding waar de leerling aan deelneemt, maar dat er achterstanden zijn op de beheersing van de Nederlandse taal. Een groot struikelblok voor het studiesucces.

Wegwerken van de taalachterstand

Bijlessen alleen zijn niet genoeg. Het gaat ook om de attitude van de leerling ten opzichte van de Nederlandse taal en het lezen van boeken. Een goed middel in het wegwerken van de taalachterstand is: lezen. Daar moet je wel van houden.

Freek 't Einde: “Boeken doen iets met een school. Zichtbaar boeken in de lokalen, leeshoekjes: het draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.

Effect van het project Leesplezier

Als leerlingen succesvol willen zijn, begrijpen ze dat ze de Nederlandse taal goed moeten beheersen. Het is niet alleen leren en repeteren. Als je de taal moet toepassen moet je de vraag begrijpen. Door de acties die onder het project ‘Leesplezier’ vallen, tonen leerlingen een andere attitude in de lessen als het gaat om lezen. Ook nemen leerlingen een leesboek mee voor tussenuren. En als er wat ruimte is in een les gaat de klas lezen.

In de kwaliteitsmonitoring ziet het Comenius Lyceum na dit project hogere en betere resultaten. Ook de examenresultaten zijn dik op orde.

Do’s en Don’ts voor andere scholen

  • Vind niet zelf het wiel uit. Laten we leren van en met elkaar.
  • Niet alle aanbieders zijn even goed maar kosten wel veel geld. Wees selectief en kritisch. Eis topkwaliteit.
  • Voor vergelijkbare scholen als het Comenius Lyceum: koppel het aan de Transformatieve School. Taalbeheersing maakt essentieel onderdeel uit van deze visie op onderwijs.
  • Zorg voor borging, leg het vast. Maak de projecten permanent. Reserveer er budget voor en bezuinig niet op leesboeken en de promotie ervan.
  • Stel een taalcoördinator aan die verantwoordelijk is voor de borging.
  • Meet vooraf: kijk naar de didactische leeftijdsequivalent uit de basisschoolperiode. Toets naar de referentieniveaus bij binnenkomst en herhaal dat aan het eind van het tweede leerjaar.

Vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen, mail dan naar Freek 't Einde.

Ook een innovatieproject opzetten?

>> Lees verder over innovatiegelden

Reacties

Lees verder