Hybride onderwijs in coronatijd

Samen zorgen we ervoor dat leerlingen ook online kunnen leren. Daarvoor richt iedere school het afstandsonderwijs op eigen wijze in. We zetten de verschillende mogelijkheden, oplossingen en manieren op een rij. Bekijk welke vormen van hybride onderwijs de vo-scholen in Amsterdam bieden.

De leerling op afstand

Buddysysteem

De thuiszittende leerling is gekoppeld aan een of meerdere medeleerlingen. De leerling op school geeft via zijn telefoon informatie door. De docent bepaalt welke informatie naar de leerling thuis gaat. De mentor draagt, net als de leerling(-en), de verantwoordelijkheid over het werkelijk doorgeven van de informatie. De thuiszittende leerling heeft 1 of 2 keer per week contact met de mentor.
Scholen: Het Amsterdams Lyceum (Hellen Andriessen), Calandlyceum (Rob Graatsma), Fons Vitae Lyceum  (Joost Termeer), Hyperion Lyceum (Hans Schoonheim), Clusius College (Pieter Roelofs).

Buddysysteem Plus: een groepje leerlingen

Niet een enkele leerling, maar een groepje leerlingen krijgt verantwoordelijkheid voor elkaar. Leerlingen zorgen er met elkaar voor dat de afwezige leerlingen van alles op de hoogte blijven, afspraken en informatie doorkrijgen en kunnen meekijken en luisteren in de lessen.
School: Cygnus Gymnasium (Thomas ‘t Hart).

Hybride onderwijs: simultaan lesgeven in de klas en online

De docent in de klas geeft les aan een deel van de leerlingen. De leerlingen kijken en luisteren thuis live mee naar de stream van deze les.
Scholen: Marcanti College (Steven Tan), Over-Y College (Jurriën Vervoorde).
Een leerling met een laptop of telefoon in de klas zendt de les live uit naar de leerling thuis. In deze vorm van streamen kunnen de leerlingen elkaar ook horen.
School: Clusius College (Pieter Roelofs).

Er zijn steeds lessen aan halve klassen op school. De andere helft van de klas volgt de lessen via een stream, thuis. Het rooster voor wie op school en wie thuis is loopt door: leerlingen zijn af en aan steeds drie dagen op school en twee dagen thuis. Zo zijn leerlingen afwisselend live bij lessen en op afstand, verdeeld over wisselende vakken.
School: Over-Y College (Jurriën Vervoorde).

De klas zit thuis en de docenten geven les vanuit school

Soms is het nodig om een hele klas naar huis te sturen. Dan zit de klas thuis en geven de docenten les vanuit school. Je kunt er als school dan voor kiezen om de leerlingen thuis onderwijs te laten volgen, terwijl de docenten van die klas op school zijn om dit onderwijs met elkaar af te stemmen.
School: Wellantcollege Sloten (Bianca Kamerbeek).

De leraar op afstand

Lesgeven via Teams

Leraren die thuis moeten blijven, geven les in Teams. Oud-leerlingen houden toezicht in de klas. Deze oud-leerlingen zijn goed ingevoerd in de school en goed geïnstrueerd. Meerdere scholen hebben goede ervaringen met het inzetten van oud-leerlingen. Een andere optie is dat bovenbouwleerlingen, de onderbouw leerlingen ondersteunen.
Scholen: Het 4e Gymnasium (Antoinette Dobbelmann), Vossius Gymnasium (Sita Remasar), Calandlyceum (Rob Graatsma).

Inzet van een mobiele unit in de klas

Bij uitval van docenten installeren vervangingsdocenten een mobiele unit in de klas. Dat is een webcam op een standaard. Het gezicht van de docent is zichtbaar op het digibord of ander groot scherm. Leerlingen vinden dit prettig. Dit kan via Teams. Stagiairs houden pedagogisch toezicht in de klas.
School: Fons Vitae Lyceum (Joost Termeer).

De school heeft één of twee lokalen compleet ingericht voor les op afstandsonderwijs via Teams. De docent geeft vanuit huis les. De leerlingen zitten in die lokalen onder toezicht van onderwijsassistenten of stagiairs. De docent is te zien en te horen op een groot scherm.
School: Montessori Lyceum Oostpoort (Sander Jacobs).
Bovenstaande kan ook via AppleTV.
School: Spinoza20first (Babs Sirach).

Welke elektronische leeromgeving gebruiken zij?

Naast Magister gebruiken de scholen ook:
It’s Learning in combinatie met Teams (Vossius Gymnasium, Sita Remasar), Google Classroom (Altra, Linde Manders), Google Meet (Spinoza20first: Lizette Moerman, Kolom: Sjaak de Ridder).

Begeleiden van leerlingen

Inhuren van extra personeel voor onderwijs of pedagogisch toezicht

Het Gerrit van der Veen College (Reineke Hesselt van Dinter) huurt stagiairs in om lessen te vervangen.
Het Fons Vitae Lyceum (Joost ter Meer) huurt stagiairs en studenten in om toezicht te houden bij klassen waarvan de docent online lesgeeft vanuit huis.
Op het Bredero Beroepscollege (Marc Franzen) komen stagiairs via de Opleidingsschool.
Het Altra College (Linde Manders) maakt gebruik van de inzet van onderwijsassistenten.
Het Montessori Lyceum Oostpoort (Huseyin Asma) maakt gebruik van de inzet van hoogopgeleide nieuwkomers.

Individuele instructie, coaching en begeleiding

Individuele instructie en begeleiding kan cruciaal zijn. Deze online begeleiding kan verzorgd worden door mentoren, door oudere docenten (vanuit huis) en gepensioneerden. Ook studenten en andere vrijwilligers zijn inzetbaar, mits zij een VOG kunnen overleggen.
School: Xplore - Agora (Werner Wijsman).

Handelings Gericht Observeren (HGO) en supermaatwerk

Docenten observeren zeer nauwkeurig de leerlingen die niet zelfstandig thuis aan het schoolwerk kunnen. Wanneer hybride onderwijs noodzakelijk is, nodigt de school deze leerlingen op afspraak uit voor onderwijs op maat.
School: Purmer College (Esmé v.d. Ley).

Tips

>> Bekijk het webinar over het vormgeven van hybride onderwijs van Kennisnet
>> Ga naar informatie voor het organiseren en invullen van hybride onderwijs en onderwijs op afstand
>> Ga naar interviews over hybride onderwijs op deze site

Adviezen

  • Wees terughoudend met hybride onderwijs voor leerlingen die het live contact hard nodig hebben.
  • Voor sommige leerlingen heeft het thuiswerken juist een positief effect. Denk aan meer- en hoogbegaafde leerlingen of snel afgeleide leerlingen.
  • Chronisch zieke leerlingen kunnen door hybride onderwijs volledig deel uitmaken van een klas.
  • Vraag de docenten bij welke vorm van hybride onderwijs zij zich het beste thuis voelen.

Extra handen op school en in de klas

De VU en de UvA werken samen onder PUC Bètapartners (Loes Mulders en Mathilde Kooij). Daar kun je terecht voor inzetbare studenten van o.a. de lerarenopleidingen. 

Stichting Integratie en Participatie Nieuwkomers / Amstel Learning & Education bemiddelt hoogopgeleide nieuwkomers. Neem voor Amsterdam Noord contact op met Sofyan Bouyiri, in andere stadsdelen met Asir Pinarbasi.

Studenten van de opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistent van het ROCvA lopen vanaf februari 2020 stage. Wilt u een stageplek aanbieden? Neem contact op met Khadija Azouz.

Het Samenwerkingsverband heeft goede ervaringen heeft opgedaan bij het begeleiden van leerlingen met:

Heb je een vraag of suggestie?

Neem dan contact op het Hetty Mulder

Reacties

Lees verder