Goede overstap naar hbo en wo

Een aantal startende studenten valt in het eerste studiejaar van het hoger onderwijs vaak uit. Daarom bereidt het IJburg College leerlingen voor op een succesvolle overstap naar het hoger onderwijs. Studenten geven aan dat ze uitvallen omdat ze zich niet voorbereid voelen op de vaardigheden die het hoger onderwijs vraagt: onderzoeksvaardigheden.

Om leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo optimaal voor te bereiden op een succesvolle tijd in het hoger onderwijs, startte het IJburg College het vak Kritisch Denken en Oriënteren (KDO). Dit deden zij met behulp van de innovatiegelden van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. KDO koppelt de onderzoeksvaardigheden van de leerling aan loopbaanoriëntatie-vaardigheden. 

Onderzoeksvaardigheden leerlijn

Om de studie in het vervolgonderwijs succesvol te doorlopen ondersteunt het vak Kritisch Denken en Oriënteren eigenaarschap over de studiekeuze en bekwaamheid in onderzoeksvaardigheden. Zo leert de leerling kritisch na te denken aan de hand van verschillende stappen van de onderzoekscyclus. Door de koppeling aan loopbaanoriëntatie-vaardigheden komt de leerling in aanraking met het vervolgonderwijs en met de eigen vaardigheden en behoeften die van belang zijn om een goede studiekeuze te maken.  Aan de hand van de Leerlijn Academische Vaardigheden van Tilburg University stelde de projectgroep van het IJburg College de ‘Onderzoeksvaardigheden leerlijn’ op.

Versterkt profielwerkstuk

Het programma als voorbereiding op het profielwerkstuk is nu stevig verankerd in het curriculum. Het programma versterkt de theoretisch basis. Ook de ondersteunende leermiddelen, zoals een website en presentaties van het profielwerkstuk, zijn aangepast. De projectgroep denkt dat de doorstroom naar vervolgonderwijs hierdoor verbetert. Omdat het vak nieuw is, zijn er pas over een aantal jaren resultaten.

Docententrainingen

In het oprichtingsjaar van de projectgroep, vonden trainingen van docenten plaats. Docent en begeleider van het profielwerkstuk Koen Knip en andere leden van de projectgroep voerden de trainingen uit. De trainingen en bijeenkomsten staan in het teken van de begeleiding van het profielwerkstuk en werkbijeenkomsten van de docenten die het vak Kritisch Denken en Oriënteren geven.

Samenwerking UvA en HvA

Met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (ISS) van de Universiteit van Amsterdam is een programma opgesteld. Studenten nemen bijvoorbeeld deel aan Kritisch Denken en Oriënteren als Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde het programma "Student in de klas". Hierin geven studenten informatie over het doen van onderzoek op de hogeschool. De studenten helpen op verschillende momenten tijdens het proces met het profielwerkstuk.

Uniformiteit

Een inventarisatie van onderzoeksvaardigheden in het eigen vak en andere vakken, biedt de docenten inzicht in het belang van onderzoeksvaardigheden. Zo ontstaat er een behoefte om terminologie, eenduidig in te zetten. Ook zijn er andere vaardigheden die vak-onafhankelijk, uniformiteit behoeven. Zoals bijvoorbeeld het aanleren van de uniforme notering bij het verwijzen naar literatuur en bronnen. Het vak Kritisch Denken en Oriënteren draagt op deze manier bij aan het creëren van verbinding tussen vakken.

Meer weten?

Neem dan contact op met Koen Knip

Ook een innovatieproject opzetten?

>> Lees verder over innovatiegelden

>> Bekijk meer innovatieprojecten op Amsterdamse middelbare scholen

 

Reacties

Lees verder