Inspiratiemiddag doorlopende leerroutes op het Montessori Lyceum Oostpoort

Voor een succesvolle doorstroom naar het mbo en het verminderen van schooluitval werken het vmbo en mbo samen aan onderwijstrajecten die naadloos in elkaar overlopen. Het Montessori Lyceum Oostpoort (MLO) heeft al 15 jaar ervaring met deze manier van werken. Op woensdag 10 november 2021 deelde Manon de Wit, teamleider op het MLO, haar expertise tijdens de inspiratiemiddag over doorlopende leerroutes.

De route

Aanmelden en keuze

Aan het eind van het derde leerjaar vmbo-basis of -kader kunnen leerlingen op het MLO zich aanmelden voor een doorlopende leerroute door het schrijven van een motivatiebrief. Leerlingen die het vmbo-profiel Economie en Ondernemen volgen, kunnen kiezen voor de mbo-opleidingen Secretarieel Medewerker of Verkoper. Leerlingen die het vmbo-profiel Zorg en Welzijn volgen,  kunnen kiezen voor de mbo-opleidingen Medewerker Facilitaire Dienstverlening of Helpende Zorg en Welzijn.

Van het vmbo naar het mbo

In het vierde jaar ronden de leerlingen die deelnemen aan de doorlopende leerroute hun vmbo-programma af en doen zij examen in Engels, Nederlands en rekenen. Ook starten de leerlingen in leerjaar 4 met het mbo-beroepsvak en lopen zij een beroeps-oriënterende stage. In leerjaar 5 ronden de leerlingen het mbo-programma af en behalen ze hun mbo-diploma. De doorlopende leerroutes duren hiermee in principe twee jaar; sommige leerlingen ronden het programma in anderhalf jaar af.

Slagingspercentages

In samenwerking met het ROC van Amsterdam, haalt ieder jaar nagenoeg 100 procent van de leerlingen binnen zes jaar een mbo 2 diploma op het Montessori Lyceum Oostpoort. Van de leerlingen met een mbo 2 diploma stroomt ongeveer 95 procent door naar een mbo-opleiding niveau 3 of 4.

Succesfactoren

De doorlopende leerroutes op het Montessori Lyceum Oostpoort zijn succesvol. Het team wijst daarvoor de volgende factoren aan:

  • kleine klassen;
  • een sterk, betrokken docenten- en mentoren-team;
  • het hanteren van korte lijntjes met het mbo;
  • waar nodig het bieden van onderwijs op maat;
  • bieden van meer praktijklessen dan in het reguliere onderwijs;
  • alle lessen worden op het Montessori Lyceum Oostpoort gegeven zodat leerlingen zich niet hoeven te verplaatsen naar een mbo-instelling.

Tips voor scholen

Maak duidelijke afspraken tussen de partners: de vmbo-school en de mbo-instelling. Manon de Wit geeft aan dat het vooral belangrijk is om goede afspraken te maken over de onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheden. En ze noemt het belang om gebruik te maken van de expertise van andere scholen. Dat gebeurt nu onvoldoende. Manon de Wit constateert dat er veel onduidelijkheid is over doorlopende leerroutes. De kansen die het de leerlingen geeft blijven zo onderbelicht, zoals het behalen van een mbo-diploma binnen zes jaar.

Zo ervaren de leerlingen de doorlopende leerroute

Leerlingen geven aan dat ze beter voorbereid zijn op het mbo. De aandacht van de mentoren geven hen het gevoel gesteund te zijn als het even wat minder gaat. “Het is hard werken is, maar je krijgt er veel voor terug.”

Meer weten over doorlopende leerroutes op het Montessori Lyceum Oostpoort?
>> Ga naar de presentatie van de inspiratiemiddag ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo’

Meer weten over doorlopende leerroutes in Amsterdam?
>>Ga naar de notitie doorlopende leerroutes

Reacties

Lees verder