Jonge hoogbegaafde leerlingen

Wat hebben jonge hoogbegaafde leerlingen nodig voor een succesvolle overstap naar het voortgezet onderwijs? En welke scenario’s zijn hierbij haalbaar en realiseerbaar voor scholen en leerlingen uit Amsterdam en Diemen?

Deze jonge hoogbegaafde leerlingen zijn vroeg klaar met de leerstof van de basisschool. Wat betreft sociaal-emotionele vaardigheden zoals samenwerken, doorzettingsvermogen en frustratietolerantie en executieve vaardigheden zoals leren plannen en het gebruiken van leerstrategieën, zijn ze nog niet klaar om naar de middelbare school te gaan.

Onderzoek

Onderzoekers van het Kohnstamm instituut verzamelden in opdracht van de Samenwerkingsverbanden PO en VO in Amsterdam gegevens aan de hand van interviews met onder andere leerlingen en hun ouders, hoogbegaafdheidsexperts, intern begeleider en schoolleider uit het basis- en voortgezet onderwijs en deden onderzoek naar initiatieven in het land. Daarmee komen ze op zes belangrijke aspecten. Deze aspecten dragen volgens scholen, ouders en leerlingen bij aan een succesvolle overstap. Het kernwoord hierbij is maatwerk.

Drie scenario's

Op basis van de resultaten van het onderzoek werkten de onderzoekers drie scenario’s uit. Deze scenario's zouden haalbaar en realiseerbaar zijn voor leerlingen in Amsterdam en Diemen. Het doel is om de overstap naar het voortgezet onderwijs voor deze jonge (hoog)begaafde leerlingen te versoepelen.

  1. Betere toerusting van po-scholen
  2. Een plusklas gericht op de overstap naar het voortgezet onderwijs
  3. Een tussenjaar

>> Lees het rapport 'Overstap po-vo voor jonge (hoog)begaafde leerlingen in Amsterdam-Diemen'
>> Lees verder over Hoofdbegaafdheid en projecten bij dit Samenwerkingsverband

 

Reacties

Lees verder