Jongeren over kansen voor LOB

Om jongeren goed te helpen bij het maken van keuzes voor een vervolgopleiding, is binnen het onderwijs de afgelopen tien jaar flink geïnvesteerd in loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Voor het Expertisepunt LOB onderzocht Youngworks hoe jongeren LOB ervaren. Zij gingen met 32 jongeren uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo om de ‘online’ tafel.

Via Zoom voerde Youngworks gesprekken met jongerenduo’s over hun ervaringen in het onderwijs. De jongeren schreven de belangrijkste do’s en don’ts op digitale post-its. In het artikel deelt Youngworks de drie belangrijkste uitkomsten en kansen voor LOB die jongeren zien.

>> Ga naar 'Jongeren over kansen voor LOB'

Reacties