Kansrijke doorstroom na de brugklas

Met het schooladvies van de basisschool begint de loopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daar wordt verder bekeken naar waar een leerling het meest tot bloei komt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert de handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas.

Hulpmiddel

De handreiking is een hulpmiddel om scholen te ondersteunen bij het plaatsen van leerlingen. Passend bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. En waar nodig bij het herijken van het schooladvies van de basisschool.

Praktijkvoorbeelden

Bij het ontwikkelen van de handreiking voor het voortgezet onderwijs is gesproken met onderwijsprofessionals van diverse scholen. Aan hen zijn ook de in de handreiking genoemde praktijkvoorbeelden te danken. Ook komen wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samen, die kunnen helpen bij het vormen van een integraal beeld van de leerling. De handreiking kan helpen bij het bepalen of leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden.

Het goede gesprek

Deze handreiking is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Geschreven tips en adviezen doen nooit volledig recht aan de weerbarstige realiteit, waarin vele factoren samenkomen. Wel kunnen ze bijdragen aan het voeren van het goede gesprek op school en met ouders en leerlingen over dit thema. De inspirerende voorbeelden uit de praktijk in deze handreiking kunnen scholen helpen bij deze gesprekken.

>> Ga naar de Handreiking: ‘Kansrijke doorstroom na de brugklas’

Reacties

Lees verder