Lerarentekort in Amsterdam

Het lerarentekort in Amsterdam is groot en de verwachting is dat dit tekort in de toekomst zal toenemen. Met alleen inzetten op meer instroom redden we het niet. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Vereniging van Schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) en de Taskforce Lerarentekort.

Tekorten nu en in de toekomst

De instroom in de lerarenopleidingen, zoals die afgelopen jaren is geweest, is onvoldoende om de vraag naar nieuwe docenten te vervullen. In het komende schooljaar zijn er 340 docenten nodig. In 2029 zal er tekort van 942 leraren zijn. Alleen inzetten op meer instroom is niet genoeg. Daarom is er actie nodig om nieuwe docenten te werven en huidige docenten te behouden.
>> Lees het volledige persbericht 'Vraag naar docenten voor middelbare scholen in Amsterdam gaat fors toenemen' van OSVO
>> Lees het rapport Lerarenvraag VO Amsterdam: Strategische personeelsplanning 2022-2029

De jeugd in en rond Amsterdam moet op ons allen kunnen rekenen

Er is een grote maatschappelijke opgave die maximale inspanning vergt van alle betrokken partijen. Schoolbesturen, kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam werken samen in de Taskfoce Lerarentekort. Samen willen ze meer mensen voor het beroep van leraar interesseren en de opleiding aantrekkelijker maken. Een van de deeloplossingen is om te zorgen voor aantrekkelijke loopbanen voor leraren. Ook kunnen schoolbesturen tijdelijke docenten met bevoegdheid in vaste dienst nemen. En er zijn creatieve oplossingen nodig, zoals het inzetten van docenten op meerdere scholen.

Hoe (be)houd je docenten (gemotiveerd) voor het onderwijs?

Deze vraag staat centraal tijdens een inspiratie-evenement, georganiseerd door 'Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep'. Samen met andere (deel)schoolleiders en hr-professionals ga je in de vorm van een ‘creative dialogue’ aan de slag met wat de verschillende sprekers vertellen over de huidige stand van zaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. In de middag ga je met je eigen school(bestuur) aan de slag om de opgedane inzichten te vertalen naar wat er nodig is op je eigen school. ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ is een van de vijf actielijnen van de Taskforce Lerarentekort.

>> Meer lezen en aanmelden voor dit inspiratie-evenement voor (deel)schoolleiders en hr-professionals

Reacties

Lees verder