Hoe het Metis gepersonaliseerd leren met digitale middelen organiseert

Het Metis Montessori wil het onderwijs meer richten op het ontwikkelen van vaardigheden in plaats van op het maken van eindprojecten. Met behulp van de innovatiegelden van het Samenwerkingsverband ontwikkelde de school daarom het badgesysteem.

Badgesysteem

In dit systeem staat het onderwijscurriculum omschreven in levels. Bij elk level zijn bijbehorende vaardigheden omschreven. Een leerling kan pas doorstromen naar het volgende level als hij of zij deze vaardigheden op een minimaal niveau beheerst.

“Dankzij het badgesysteem kan je echt maatwerk leveren” zegt Hakan Akkas, coördinator van de Coderclass van het Metis. “Elke leerling werkt op zijn eigen niveau. De leerling krijgt veel keuzemogelijkheden en kan meerdere leerroutes bewandelen. Het badgesysteem maakt de leerroutes goed inzichtelijk.” 

Coderclass

Het Metis heeft een Coderclass met een eigen onderwijsaanpak. Daarin vormen gamification, focus op vaardigheden en projectmatig onderwijs de essentie. Een designteam en coderclassdocenten werken samen met docenten uit alle secties aan een badgesysteem. Zo bestaat het onderwijscurriculum dan ook uit verschillende levels.

Maatwerk: verschillende bagdes voor verschillende competenties

Verschillen tussen leerlingen kunnen groot zijn. Elke leerling leert dan ook anders. Een in de te behalen badges is er niet: leerlingen kunnen altijd extra badges behalen. Dit maakt dat het badgesysteem talentontwikkeling ondersteunt. De badges zijn afgeronde leereenheden en zijn vakoverstijgend. Zo draagt bijvoorbeeld het ontwikkelen van een digitale geografische kaart bij, aan vaardigheden voor verschillende vakken. In dit geval: aardrijkskunde en ICT.

Waarom het werkt

Leerlingen willen graag een badge afronden om door te kunnen naar een hoger level. Elke badge geeft toegang tot een volgende badge. Ook biedt het badgesysteem de leerlingen en docenten meer inzicht in het leerproces: docenten hebben aanknopingspunten voor gerichte begeleiding. Zo is er meer mogelijkheid tot maatwerk, versnelling en verdieping binnen het onderwijsprogramma.

Kwaliteit boven kwantiteit

In het badgesysteem is meer ruimte voor feedback dan bij een regulier cijfersysteem. Herkansen na een onvoldoende is binnen het badgesysteem tenslotte niet altijd nodig. Aan de hand van het badgesysteem bouwen de leerlingen een portfolio op. In het cijfersysteem begint de leerling elk jaar met een lege cijferlijst. In het portfolio van de Coderklasleerlingen staan de badges met leereenheden die ze hebben afgerond in de afgelopen schooljaren. Zo kunnen de leerlingen echt op hun eigen tempo werken. Omdat ze een individuele leerroute volgen, concurreren ze niet met andere leerlingen. 

Het beoordelingssysteem van Coderclass-docenten verschilt op deze manier van die van andere vakken op het Metis. Soms is het lastig om de badges te vertalen naar cijfers. Het werken met cijferloos beoordelen naast vakken met cijfers is lastig. De cijfers lijken dan belangrijker dan de badges, terwijl de prestaties niet minder zijn. Deze zijn omvangrijker qua tijdsinvestering en ingewikkelder qua gevraagde vaardigheden.

Meer zelfvertrouwen

Het badgesysteem focust op het beheersen van vaardigheden en niet op het beoordelen van een eindproduct. Dit geeft de leerling een stevig fundament: een leerling rondt de bagde pas af als het kan aantonen bepaalde vaardigheden te beheersen. Zo is de leerling eigenaar van het eigen leerproces. Doordat leerlingen meer inzicht krijgen in het eigen kunnen, groeit het zelfvertrouwen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Renate Klinkenberg

>> Lees meer over innovatieprojecten

>> Meld je aan voor het Innovatiefestival

Reacties