Onderzoek effect van coronamaatregelen op leerlingen

Hoe ervaren leerlingen op middelbare scholen de coronamaatregelen? Dit onderzoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naast deskresearch en interviews, baseert het onderzoek zich op deze vragenlijst. Zo krijgt het ministerie input voor het verbeteren van de naleving van de coronamaatregelen op middelbare scholen.

Laten jouw leerlingen ook hun stem horen?
>> Ga naar de vragenlijst
>> Lees meer over het onderzoek

Reacties