Onderzoek ziekteverzuim

Wat is de omvang en aard van het ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim van leerlingen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs? In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) Nijmegen onderzoek gedaan naar ziekteverzuim van leerlingen.

Het onderzoek geeft informatie over het beleid van scholen bij verzuim. Het Steunpunt Passend Onderwijs plaatste het onderzoek als download op zijn website.

Aanbevelingen

Het onderzoek bevat een aantal conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de verzuimaanpak voor een groot aantal partijen, zowel landelijk als lokaal. Het onderzoek is samen met de voortgangsrapportage voor de jeugd gepubliceerd, die ook is opgenomen in de Voortgangsbrief jeugd.

>> Ga naar het onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs

>> Ga naar de Voortgangsrapportage voor de jeugd

>> Ga naar de Kamerbrief met Voortgangsbrief Jeugd

 

Reacties

Lees verder