Hoe we ouderbetrokkenheid kunnen vergroten

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling. Maar, hoe vergroot je ouderbetrokkenheid?

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen organiseerde de kenniskring: Ouderbetrokkenheid. Spreker Noëlle Pameijer nam de aanwezige deelnemers mee in het belang van het betrekken van ouders bij het onderwijs en gaf onder andere onderstaande praktische tips en adviezen.

Adviezen en tips van Noëlle Pameijer

 • Werk vanuit zaken die wél goed gaan, vanuit positiviteit. Dat leidt tot verbinding. Het benoemen van deze zaken werkt motiverend. Zet de toon van het gesprek door het gesprek altijd te beginnen met iets positiefs, bijvoorbeeld een compliment.
 • Check voorafgaand aan het gesprek de gemeenschappelijke basis met ouders en leerlingen. Bijvoorbeeld door het versturen van een ‘gouden mail’ voorafgaand aan een gesprek. Daarin staat een positieve boodschap met daarbij de vraag om het gesprek voor te bereiden. Bijvoorbeeld: wat voor beeld of verwachting hebben de ouders van school en van de begeleiding? Hoe ervaart de leerling de school, wat geeft de leerling zelf aan daar thuis over te zeggen?
 • Laat de leerling een favoriete docent meenemen naar het gesprek.
 • Werk vanuit een open houding en een waarderend perspectief.
 • Verlies het grote gemeenschappelijke doel niet uit het oog: de stip op de horizon. Benoem dat doel expliciet en regelmatig, om zeker te weten dat iedereen naar hetzelfde op weg is en streeft. Bepaal gezamenlijk ook vooraf het doel van elk gesprek en check dit aan het einde van het gesprek.
 • Wees transparant in de te nemen stappen en geef uitleg over waarom je iets doet.
 • Hou liever vaker kortere momenten contact met de ouders (ook als het goed gaat), dan langere gesprekken met grotere tussenpozen.
 • Blijf allemaal op je eigen stoel en neem niet andermans rol over.
 • Geef duidelijk aan waar je wel aan de verwachtingen van ouders kan voldoen en waar dat niet kan; wat de grenzen van school zijn.
 • Ook als je van mening verschilt, blijf duidelijk en verval niet in een welles-nietes discussie of in het innemen van elkaars rol.
 • Houd aan het begin van het schooljaar startgesprekken voor een positieve relatie in de samenwerking.
 • Heb aandacht voor niet-Nederlandstalige ouders.

Adviezen en tips van zorgcoördinatoren

Tijdens de bijeenkomst deelden de aanwezige zorgcoördinatoren de volgende adviezen:

 • Sta met alle betrokkenen om het kind heen en laat merken dat het kind het gezamenlijk en belangrijkste uitgangspunt is voor iedereen.
 • Draai niet om dingen heen: heldere, duidelijke communicatie is het belangrijkste. Benoem de feiten en mogelijkheden.
 • Het handelingsgericht werken en het ontwikkelingsperspectief (OPP) helpt en kan als leidraad dienen. Als de doelen niet gehaald zijn, formuleer dan haalbare kleinere doelen en ga daarover constructief in gesprek.
 • Schakel de Tolkentelefoon in zodra taal een probleem is.
 • Organiseer als school regelmatig een koffieochtend voor ouders over diverse onderwerpen.
 • Maak samen met de mentor een goed gevuld dossier aan.
 • Leg de nadruk van het gesprek op het welbevinden van de leerling, niet op de cijfers.

>> Ga naar de kenniskring over ouderbetrokkenheid

 

Reacties

Lees verder