Panelgesprek: jongerenwerk in school

Jongerenwerkorganisaties in Amsterdam staan voor sterk jongeren- en straathoekwerk. De gemeente Amsterdam en het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen maken jongerenwerk op school mogelijk. Sinds 2019 is inmiddels al op twintig Amsterdamse scholen jongerenwerk aanwezig.

Panelgesprek

Gespreksleider Ariëlle de Ruijter (directeurbestuurder Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam- Diemen) nam de deelnemers op 8 april 2021 mee in het belang van het project. Deelnemers: wethouder jeugd(zorg): Simone Kukenheim, wethouder onderwijs: Marjolein Moorman, directeur DOCK: Godfried Lambriex, directeur Marcanti College: Steven Tan, jongerenwerker The Mall de Baarsjes: Gracianie en leerling van het Marcanti College: Mariam. Kid Wonder, leerling aan het Ir. Lely Lyceum, sloot het gesprek af met een rap. 

Welke rol speelt de jongerenwerker voor de leerling?

Het jongerenwerk helpt leerling Mariam om haar emoties te uiten. Het verschil tussen een docent en een jongerenwerker is volgens Mariam groot: “Zij [de jongerenwerker red.] kijkt niet alleen maar naar wat ik moet doen, maar wat ik wil.” De jongerenwerker kan soms uitleg geven aan dat wat een docent vraagt aan de leerling. Het voelt voor de leerling soms veiliger om met de jongerenwerker dan met de docent te praten. De jongerenwerker kijkt dan samen met de leerling hoe ze een doel kunnen bereiken.

Direct benaderbare jongerenwerker op school

Voor de leerlingen is het belangrijk dat de jongerenwerkers op school aanwezig zijn. Zo zijn ze direct benaderbaar. Naar een jongerencentrum gaan is voor sommige leerlingen namelijk nieuw en niet zo vertrouwd en veilig als de school. Leerlingen leven in verschillende werelden en jongerenwerk in school zorgt ervoor dat “die werelden een beetje beter met elkaar worden verbonden” zegt Steven Tan. Hij startte in 2019 met het jongerenwerk in school. Tan merkt in de 1,5 jaar dat het project draait, dat leerlingen beter hun ei kwijt kunnen. Jongeren lopen minder vast en kunnen sneller geholpen worden.

Geen compenserende rol

Wethouder Kukenheim benadrukt dat jongerenwerkers een toevoeging kunnen zijn aan het hulpaanbod in school, maar dat de jongerenwerkers geen compenserende rol moeten aannemen als het gaat om taken waar sommige leraren minder sterk in zijn. Steven Tan zou graag terugzien wat de jongerenwerkers ophalen. “Als je dat inzichtelijk maakt en op hoofdlijnen met elkaar kan delen, dan kun je het als schoolleider ook adresseren in het didactisch en pedagogisch repertoire van je docententeam. Als je geen zicht hebt, als leerlingen zich nooit uiten bij jou, dan kun je het ook niet corrigeren. De grote meerwaarde van jongerenwerkers is dat ze dit juist zichtbaar kunnen maken. Dit ontslaat het onderwijs zeker niet om de didactische en pedagogische bagage van de docenten zodanig af te stemmen dat zij hun werk kunnen doen in grootstedelijke problematiek zoals we die kennen. Dit is ook op mijn school, een constant onderwerp van gesprek.

Samen problemen klein houden

De dynamiek tussen schoolmedewerkers en jongerenwerkers is cruciaal”, onderschrijft Godfried Lambriex. ”Ik hoop dat de leraren de toevoegde waarde van de jongerenwerkers zien en dat jongerenwerkers zien wat leraren betekenen voor de leerlingen.” Samen kunnen zij problemen van leerlingen klein houden: “Dat leerlingen met een hand op de schouder, een heel klein beetje hulp, een goed idee, een complimentje, geholpen zijn. Daarmee kunnen we erger voorkomen.

Wat halen jongerenwerkers op?

Lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de samenwerking op school en de bijdrage die het jongerenwerk in school levert aan versterken schoolveiligheid, vroegsignalering en voorkomen schooluitval.

>> Lees meer oover het project Jongerenwerk in school en over Youthspot

Reacties

Lees verder