Opbloeien in het pedagogisch lokaal

Het Geert Groote College biedt een veilige plek waar leerlingen kunnen bezinnen en uitrusten en waar ze stapsgewijs kunnen terugkeren naar school. Met behulp van de innovatiegelden, ontwikkelden ze het pedagogisch lokaal.

Thuis op school, een veilige plek voor iedereen

Op het Geert Groote is een toevluchtsoord gecreëerd voor angstige, overprikkelde of gevoelige leerlingen, of thuiszittende leerlingen die stapsgewijs weer naar school gaan. Hier worden ze gezien. Het is een plek waar leerlingen tot rust kunnen komen om daarna weer op een goede manier terug naar de klas te gaan.

Als een leerling het niet redt om een hele schooldag in de klas mee te draaien, door overprikkeling, angst, paniekaanvallen of om een andere reden, dan kan de leerling bepaalde uren in het pedagogisch lokaal werken. Soms kan een leerling zelf naar het pedagogisch lokaal gaan als het in de les even niet meer gaat.  Dit gaat altijd in overleg met de ouders en iemand van het zorgteam. De leerling kan dan volgens afspraak naar het lokaal en geeft dit aan op een faciliteitenkaart.  Ook leerlingen die na langere tijd weer naar school komen, kunnen via het pedagogisch lokaal stapsgewijs werken aan aanwezigheid.

pedagogisch lokaal geert groote

Opbloeien

Om leerlingen zo veel mogelijk op school te laten meedoen met het lesprogramma en om uitval te voorkomen, zijn er faalangsttrainingen. Faalangsttrainer Sarah van Ouwerkerk traint de leerlingen bij de omgang met faalangst. Zo krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en durven ze weer op school te komen. Sarah is vijf dagen per week aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

Het Geert Groote College ziet dat de leerlingen betere resultaten behalen, beter om kunnen gaan met stress en de leerlingen hun grenzen leren herkennen. Ouders ervaren door de komst van het pedagogische lokaal, thuis meer rust. En het allerbelangrijkste: ze zien hun kind opbloeien.

Meer weten?

Neem dan contact op met Saskia de Vocht

Ook een innovatieproject opzetten?

>> Lees verder over innovatiegelden

>> Bekijk meer innovatieprojecten op Amsterdamse middelbare scholen

Reacties

Lees verder