Scholen en burgerschap

Hoe geeft jouw school vorm aan burgerschapsonderwijs? In acht interviews omschrijven docenten en schoolleiders de manier waarop hun school burgerschap vormgeeft.

"De kwaliteit van het burgerschapsonderwijs staat op de maatschappelijke en politieke agenda. Naar verwachting wordt per augustus 2021 een herziene wet van kracht waarin de burgerschapsopdracht van scholen wordt verduidelijkt. Kortom: het onderwijs is aan zet om burgerschap nadrukkelijker vorm te geven en te borgen in de school.” Dat schrijft Paul Rosenmöller in de inleiding van de bundel interviews die de VO-raad  publiceerde. 'Aandacht voor burgerschap - praktijkvoorbeelden uit het vo.’

Burgerschap is bij ons de rode draad

Op de eerste humanistische school van Nederland, De Amsterdamse Mavo, is erop gericht dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en daaraan een bijdrage gaan leveren. “Wij hangen burgerschapsonderwijs op aan drie leerlijnen: Democratie, Mensenrechten en Participatie”, vertelt Martine van Hoogen, die samen met Lars Hoogmoed leiding geeft aan deze school.
>> Lees verder

Regelmaat van een vast burgerschapsvak

“Hoe kunnen we een goede school zijn voor onze leerlingen? Hoe bereiden we ze – los van het onderwijs in taal en rekenen – voor op de maatschappij?” Zo verwoordt Maxe De Rijk de focus van de burgerschapsvorming op het Mundus College.
>> Lees verder

 

Reacties

Lees verder