Schoolveiligheid op het Cartesius Lyceum

beeldbank: jongeren op trap 1328120060

Scholen zijn verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Alle scholen hebben te maken met bijvoorbeeld ongepast gedrag, intimidatie, (online) pesten en agressie. Leerlingen nemen problemen op straat en online mee de klas in. Zo ook op Amsterdamse middelbare scholen. Ook de maatregelen omtrent corona, zijn van invloed geweest op de huidige schoolveiligheid.

Dat vraagt veel van schoolteams. In Amsterdam werken scholen en gemeente samen om schoolveiligheidsproblematiek tegen te gaan.

Ondersteuning

De gemeente Amsterdam biedt scholen actief ondersteuning op het gebied van veiligheid. Rector Wim van Boxtel van het Cartesius Lyceum deelt zijn ervaring die hij heeft met het schoolveiligheidsteam. Roos de Haan, adviseur Operationeel Team School Veiligheid (OTSV) bij Gemeente Amsterdam, licht toe.

Uitdiepen wat er speelt

Wim: “Als twee leerlingen vechten in school, kun je dat afdoen door te zeggen: je mag niet vechten in school en jullie mogen een dag niet komen. Als je op zoek gaat naar de bron, de korst eraf peutert, dan blijkt het akkefietje verwikkelt met sociale media, wat veel breder is dan die twee leerlingen. En het uitzoeken wat er precies aan de hand is, is veel meer werk dat de leerlingen wegsturen. Deze laatste manier van werken, is de afgelopen jaren gebruikelijker geworden”. Roos: “Het is als school ingewikkelder om zicht te hebben op wat er binnen de school speelt. Door de context te bekijken, kun je beter begrijpen wat er speelt en er beter op inspelen.”

Spreken over veiligheidisseus

Het is voor scholen ondoenlijk om veiligheidisseus alleen op te lossen. Roos: “Wij merkten in het begin van de pilot, bijna drie jaar geleden, dat het heel spannend was om met ons in gesprek te gaan. Het afgelopen jaar weten scholen ons steeds beter te vinden. We hebben in de afgelopen twee en een half jaar ongeveer 40 middelbare en mbo-scholen geadviseerd. Door het onderwerp veiligheid wat meer alledaags te maken, en dat hoeft niet groot te zijn, wordt het een onderdeel van de dag.

Basis om vanuit te handelen

Wim: “Je bent je leerlingen verplicht om iets met incidenten te doen. Na aanmelding bij het veiligheidsteam kwamen er in een razend tempo mensen langs op onze school. Zij interviewden ons uitvoerig om te inventariseren wat voor beleid we zelf al hadden op papier en in de praktijk. Met hun hulp stelden we een soort stroomschema op. Daarin staat wat we wel en niet accepteren, wat we doen als we geconfronteerd worden met onacceptabel gedrag.”

Netwerkbijeenkomst

Na het uitvoerig interview adviseerde het OTSV om een netwerkbijeenkomst te organiseren.  Alle partijen die de school ondersteuning kunnen bieden op het gebied van schoolveiligheid, zitten dan aan tafel. Wim: “De veiligheidscoördinator heeft nu alle 06-nummer van de mensen die aan tafel zaten, waaronder de gebiedsregisseur. Als er nu iets is, dan zijn alle betrokkenen binnen een half dagdeel, of op de hoogte of op school geweest. Dan gebeurt er ook echt iets.”

Quote

Wim van Boxtel: “Het is een luxe dat we in een stad wonen met een gemeente die zo uitvoerig investeert in tijd en financiën op schoolveiligheid. Maak daar gebruik van.

Schoolveiligheidstraject starten

Op aanvraag van een school komt een adviseur van het schoolveiligheidsteam naar school voor een intakegesprek. Daarop volgt naar aanleiding van de hulpvraag een analysegesprek en een adviesgesprek. Roos: “ De straat komt de school binnen en daar vragen scholen hulp bij. Wij werken veel samen met de teams ‘Jeugd en veiligheid’ binnen de verschillende stadsdelen. Tijdens de stadsdeelbrede netwerkbijeenkomsten waar alle scholen uit dat stadsdeel bij elkaar waren, is contact tussen ‘Jeugd en Veiligheid’ en de scholen gelegd.”

Schooljongerenwerk

Wim: “Wij hebben vanuit de wijk twee jongerenwerkers die drie dagen per week op school zijn. Zij kennen een deel van onze leerlingen uit de wijk. Het is voor sommige leerlingen vooral tijdens vakantie-activiteiten bij Dock fijn dat ze dezelfde gezichten tegenkomen. De jongerenwerkers zijn er preventief. Zij zorgen ervoor dat wij bepaalde signalen krijgen over bepaalde leerlingen waar wij weer mee aan de slag kunnen.”
>> Lees een interview Jongerenwerkers op het Huygens College aan het woord

Gemeentelijke peilers

Het gemeentebeleid vanuit de afdeling Onderwijs is om de schoolveiligheid meer op de kaart te zetten. Dat verloopt onder vier pijlers:

  1.  Jongerenwerk in school
  2. Deskundigheidsbevrodering van veiligheidscoordinatoren https://www.swvadam.nl/netwerk/artikelen/schoolveiligheid-trainingen
  3. Operationeel team schoolveiligheid
  4. Netwerk van de scholen verstevigen (op schoolniveau en stads- of wijkbreed)

>> Vragen? Neem contact op met Nadia Kappelhof,
>> Lees verder op de website van de gemeente Amsterdam

Reacties

Lees verder