Signaleren en begeleiden van talent

Hoe gaan meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO om met hun (hoog)begaafdheid? Hoe kunnen zij, in het kader van passend onderwijs, begeleiding vinden die het welbevinden bevordert en hun potentie kan ontwikkelen?

Gelijkwaardige talentontwikkeling

Via bijgevoegd literatuuronderzoek willen we de huidige kennis over verschillende profielen van begaafden, dichter bij de praktijk in het voortgezet onderwijs brengen. Zo wil dit initiatief ertoe bijdragen dat alle jongeren trots zijn op zichzelf. En dat zij hun talenten zo veel mogelijk ontwikkelen. Deze optimale persoonlijke ontwikkeling komt uiteindelijk ten goede aan henzelf en aan de maatschappij.

Het extraverte kind

Als talentcoördinator volgde Ineke Bosman diverse workshops over (hoog)begaafdheid en de jaaropleiding tot talentcoach. Het viel haar op dat het beeld van en de aandacht voor één bepaald type (hoog)begaafde leerling in het onderwijs vaak overheerst. Namelijk die van het extraverte kind, dat een stevig ego heeft, aanwezig is in discussies, goed presteert en om méér vraagt.

Het onopgemerkte kind

In de praktijk van talentbegeleiding op haar school zag Ineke vooral witte jongens aangemeld voor extra ondersteuning op het gebied van (hoog)begaafdheid. Bosman: “Omdat hun schoolresultaten ver onder of boven de norm liggen en vaak hun gedrag aanleiding hiertoe geeft. Een ander deel van de jongeren wordt zo gemakkelijk over het hoofd gezien.” En zij constateerde dat meisjes zich eerder aanpassen aan de norm van de groep dan dat zij willen opvallen met hun prestaties.

>> Lees het literatuuronderzoek van Ineke Bosman Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO

>> Lees wat je met dit Samenwerkingsverband kan doen voor hoogbegaafde leerlingen

Reacties

Lees verder