Sociale veiligheid docenten in het voortgezet onderwijs

8% van de leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) voelen zich niet veilig op school. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale veiligheid docenten in het voortgezet onderwijs van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Deze leraren ervaren ongewenst gedrag. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag van leerlingen en hun ouders, van collega’s en van leidinggevenden op school. 

Cijfers

Met welke vorm van ongewenst gedrag kreeg hoeveel procent van de docenten te maken?
39% - verbaal geweld/verbale intimidatie van leerlingen;
6% - fysiek geweld/fysieke intimidatie van leerlingen;
24% - verbaal geweld/verbale intimidatie van ouders;
9% - machtsmisbruik/onder druk gezet worden door ouders.

>> Lees de volledige rapportage ‘sociale veiligheid van docenten VO’

Schoolveiligheidstrainingen

Wat doe je als leraar wanneer een leerling ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont? Om schoolteams hierbij te ondersteunen biedt de gemeente Amsterdam schoolveiligheidstrainingen aan.
>> Lees meer over de trainingen schoolveiligheid

Reacties

Lees verder