Speciaal en regulier onderwijs verbinden

Elke leerling in het diplomagericht onderwijs zou gelijke onderwijsperspectieven moeten hebben. Voor sommige leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs is dat op dit moment niet zo.

Dat moet anders vinden de schoolbesturen van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen voor het voortgezet onderwijs. Om dat waar te maken is een intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs noodzakelijk. Om dat handen en voeten te geven ontmoetten 20 scholen elkaar tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het Samenwerkingsverband. In dit netwerk van scholen kunnen zij van elkaar leren en gebruik maken van elkaars expertise.

Rogier Toes, regiodirecteur onderwijs bij Altra Amsterdam: "Laten we proberen om te divergeren in ons denken. Een beetje groots, een beetje dromen, los van praktische en financiële grenzen. Zo komen we op nieuwe ideeën."

Eerste stap

Doel is het realiseren van onderwijs waarbij leerlingen een middelbareschooldiploma kunnen halen met vakken die zij graag willen volgen. Zodat ze daarna ook een vervolgkeuze kunnen maken die bij hen past. Tijdens de bijeenkomst concretiseerden de aanwezige schoolleiders en zorgcoördinatoren de samenwerking. Zij formuleerden verschillende voorstellen. Hier volgt een aantal onderwerpen.

Uitval tegengaan

Erwin Boom, schooldirecteur van Altra college Bleichrodt voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), spreekt zijn wens uit om het VSO vroeg in te schakelen. “Misschien kun je in de onderbouw meer doen om te zorgen dat de leerlingen in de bovenbouw in het regulier onderwijs kunnen blijven. Waar we vroeger de leerlingen na de basisschool al binnen kregen, is dat nu opgeschoven. Nu zitten ze een paar jaar in het reguliere onderwijs en komen ze pas in de bovenbouw bij ons. Er is vaak al heel veel gebeurd voordat ze bij ons binnenkomen.

Kun je in de eerste drie leerjaren in het speciaal onderwijs al zoveel onderwijs op maat bieden, zodat de leerlingen in de bovenbouw juist weer kunnen instromen in de reguliere school? Daar gaan de scholen mee aan de slag.

Symbiose samenwerking

In een intensieve of 'symbiose samenwerking' volgen leerlingen uit het VSO, een deel van de tijd onderwijs in het regulier onderwijs. Nienke Bezemer, zorgcoördinator van het Zuiderlicht College heeft de droom om leerlingen uiteindelijk niet meer te verwijzen naar het VSO. “Belangrijk is dat je weet wat het aanbod is van de andere scholen. Waar mogelijke samenwerkingen liggen. Dat bijvoorbeeld in elke windstreek op een reguliere school een kleinschalige klas is waar de expertise uit het VSO aan gekoppeld is. Waar leerlingen uit het bso en voortgezet speciaal onderwijs langzaam de overstap naar regulier maken.

Delen in het groot en experimenteren in het klein

Uit de bijeenkomst blijkt de behoefte van de verschillende scholen: ze willen elkaar leren kennen om zo de juiste expertise te kunnen vinden. En "zich vertrouwd voelen om daarna te onderzoeken welke tussenvormen er mogelijk zijn in de samenwerking.” Aldus Daphne van Manen, directeur van het Mediacollege. Kleinschalige uitwisselingen om ideeën te vormen. En gezamenlijk optrekken om elkaar te versterken.

Wilt u uw school ook verbinden?

Neemt u dan contact op met Nico 't Hooft

Wie doen er al mee?

VSO: Alphons Laudy, Altra College Centrum, Altra College Bleichrodt, Altra College Zuidoost, Orion College Drostenburg, Orion College Amstel, Orion College Noord, Purmer College, School2Care en het Viertaal College.

VO: Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB), Clusius College, Hyperion Lyceum, Mediacollege Amsterdam, Marcanti College, Spinozalyceum, Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), ABC Noordelicht, Berlage Lyceum, Bredero Beroepscollege, Hervormd Lyceum zuid (HLZ), Metis Montessori, Vox College, Wellantcollege Sloten en het Zuiderlicht College.

>> Ga naar de visie van de schoolbesturen van het Samenwerkingsverband op verbinding van regulier onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Reacties

Lees verder