Trainingen schoolveiligheid

Om goed te kunnen leren bieden Amsterdamse scholen de leerling een optimale omgeving waarin de leerling zich prettig voelt en zich sociaal kan ontwikkelen. School is een veilige plek om te leren en te ontwikkelen. De relatie tussen de leerling en de docenten is hierbij cruciaal.

Soms nemen leerlingen problemen van straat en online mee de klas in, en dat vraagt veel van schoolteams. Wat doe je bijvoorbeeld als leraar wanneer een leerling ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont? Om schoolteams hierbij te ondersteunen biedt de gemeente Amsterdam schoolveiligheidstrainingen aan.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen schoolteams van Amsterdamse vo- en vso-scholen kosteloos gebruik maken van trainingen schoolveiligheid. De teamtrainingen ondersteunen docenten, onderwijsondersteunend personeel en directeuren om vroegtijdig problemen te signaleren, hulp in te schakelen en de-escalerend te handelen bij ernstig grensoverschrijdend gedrag van jongeren.

>> Lees verder over trainingen schoolveiligheid op de website van de gemeente Amsterdam

Reacties

Lees verder