Hoe de Trajectklas op het Clusius de leerling een tweede kans biedt

Voor leerlingen die gedragsmatig of didactisch niet tot leren komen en dreigen uit te vallen, had het Clusius College behoefte aan een bovenschoolse voorziening. Daarvoor zette ze met innovatiegelden de Trajectklas op. Met de Trajectklas wil het Clusius leerlingen met een duidelijke hulpvraag binnen de onderwijssetting houden.

Het Trajectplan van de Trajectklas

De trajectleerling krijgt individuele begeleiding. Het aanbod hiervoor is zowel in- als extern. Via ‘Train de trainer’ biedt de trajectbegeleider trainingen aan de trajectleerlingen zoals sociale vaardigheden. De trajectbegeleider heeft diverse trainingen gevolgd zoals ‘Gedragsexpert’ en ‘Uitval van risicoleerlingen voorkomen’. Zo spelen ze nog beter in op de hulpvraag van de trajectklasleerlingen en stellen ze een passend trajectplan op. Deze kennis gebruikt de trajectbegeleider bijvoorbeeld voor de dagelijkse check-in en check-out momenten en coachinggesprekken na observaties bij het opbouwen naar de klas.

Leerling: “De trajectklas helpt je werken aan gedrag dat je moeilijk vindt om zelf te veranderen.”

Trainer van Altra

Om leerlingen meer grip te laten krijgen op hun emoties is een trainer van Altra ingezet. Deze trainer geeft trainingen op maat. Zo behoren leerdoelen bij de leerlingen die op dat moment in de trajectklas zitten. Ook voor docenten is er een coachingtraject om deze doelgroep te begeleiden. Deze docentvaardigheden zijn er voor het hele team. Zo krijgt de leerling tijdens terugkeer in de les van iedere docent de juiste begeleiding. Het Ouder- en Kindteam begeleidt de ouders bij positief opvoeden.

Leerling: “In de trajectklas merk ik dat school eigenlijk heel goed voor je is.

Effect van de Trajectklas

Leerlingbegeleider: “We hebben voorkomen dat leerlingen zijn uitgevallen, dat voor een aantal leerlingen passende hulpverlening is opgestart sinds de trajectklasperiode, de ondersteuningsbehoeften van leerlingen beter in kaart zijn en dat de docenten meer handvatten hebben om de leerlingen passend onderwijs te bieden.

Leerling: “Ik krijg een tweede kans hier in de trajectklas.

Do’s en Don’ts voor andere scholen

  • Zorg voor een vast, gemotiveerd en betrokken team. Het succes van de Trajectklas valt of staat hierbij. Organiseer een startbijeenkomst en he regelmatig intervisiemomenten;
  • Durf trajecten op maat te maken;
  • Zet de Trajectklas in als preventiemiddel, als kans voor de leerling
  • maak het trajectklasproces cyclisch: - duidelijke beginsituatie
                                                                      - evaluatiemomenten
                                                                      - begeleiding terugkeer klas
  • Schaf de trajectklas als sanctie af.

 
Meer informatie?

Neemt u dan contact op met leerlingbegeleider op het Clusius College Sheila Rood

Ook een innovatieproject opzetten?

>> Lees verder over de innovatiegelden

Reacties

Lees verder