Verbeteren overgang tussen vmbo en mbo

Er komt een betere overgang tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen. De Amsterdamse scholen zetten zich al langer in voor een betere aansluiting, vastgesteld als speerpunt in de MBO-agenda.

Steeds meer samenwerking

Vmbo en mbo scholen werken steeds vaker samen. Het ministerie van Onderwijs stimuleert dit. Scholen delen bijvoorbeeld hun lokalen of apparatuur. Met het nieuwe wetsvoorstel kunnen zij straks ook samen opleidingen gaan vormgeven en aanbieden in een zogeheten doorlopende leerroute. Minister Van Engelshoven: “Onze ambitie is dat vanaf 2020 iedere jongere in elke regio op elk niveau terecht kan in een doorlopende leerroute van vmbo tot en met mbo.” Minister Slob: “Om jongeren alle kansen te geven, moeten we ervoor zorgen dat de overgang tussen vmbo en mbo optimaal verloopt. Ook om te voorkomen dat studenten uitvallen of geen baan kunnen vinden.”

Voordelen

Vmbo scholieren hoeven niet meer perse eerst hun vmbo-diploma te halen, voordat ze verder kunnen op het mbo. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld vanaf de derde klas vmbo al lessen volgen op de mbo-locatie. Ze kunnen deze stof eerder afsluiten. Ze kunnen eerder beginnen aan een stage. Scholen kunnen met één docententeam gaan werken. Docenten kunnen overlappende vmbo en mbo lesstof in één keer en op één manier aanbieden. Dit komt het leerproces ten goede. Studenten kunnen dus een mbo-diploma halen zonder dat ze eerst het vmbo-examen hebben afgelegd. Door het vervallen van examentraining en snellere doorstroming is er meer tijd voor bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, voor maatwerk en voor extra begeleiding voor jongeren die dit nodig hebben. Jongeren die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen zich meer verdiepen of sneller doorstromen. Uit experimenten en pilots blijkt dat jongeren in deze leerroutes minder vaak hun school verlaten, minder switchen en vaker en sneller een startkwalificatie behalen.

Voorbeelden en handreikingen

Vmbo- en mbo-scholen kunnen de leerroutes zelf invullen. Het ministerie van onderwijs ondersteunt hen hierbij zodat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Op www.sterkberoepsonderwijs.nl komen ook voorbeelden en handreikingen beschikbaar, waaronder een format voor een samenwerkingsovereenkomst en modellen voor financiële afspraken.

Amsterdam werkt al langer aan een betere overgang

In de MBO-agenda hebben de gemeente en de Amsterdamse scholen afspraken gemaakt: "Een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo is belangrijk, omdat het uitval voorkomt en maakt dat de mbo-student een inspirerende en leerzame studietijd ervaart. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is hiervoor van groot belang. Met de MBO-Agenda ontwikkelen de mbo-instellingen samen met het voortgezet onderwijs meer doorlopende leerroutes en een sterk LOB-programma."

Reacties

Lees verder