Hoe Vonk Amsterdam nieuwe docenten inzet

Met het oog op de toekomstige lerarentekorten biedt Vonk Amsterdam (voorheen het Clusius College) een programma voor startende docenten aan. Uit onderzoek blijkt dat deze inductieprogramma’s de kans op uitstroom van de nieuwe medewerkers vermindert. Daarom zette Vonk Amsterdam met behulp van innovatiegelden een passend inductieplan op.

Relatie van docent en leerling

Om tot goede resultaten te komen zijn veel leerlingen op Vonk Amsterdam afhankelijk van de relatie met de docent. Voor docenten geldt dat deze relatie met de leerlingen ook erg belangrijk is voor het eigen welbevinden. Een goede aansluiting van nieuwe docenten bij de leerlingen op deze school, is dan ook essentieel.

Docent centraal

De professionele leergemeenschap verzorgt het inductietraject voor nieuwe docenten. Zo spreken nieuwe docenten minimaal drie keer per jaar met hun docentcoach. Naast dat nieuwe docenten beter aansluiten bij de leerlingen, binden ze zich aan de school en kan uitval van docenten voorkomen worden.

Quote

Startende docent: “Ik voel me erg gesteund bij mijn start als docent en ik blijf niet lang met mijn vragen zitten.”

This is how we do it

Zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing binnen de teams, is een van de kenmerken van Vonk. Docenten volgen aan het einde van het schooljaar het instructieprogramma voor de ondersteuning van nieuwe docenten. De nieuwe docenten komen al voor de zomervakantie bij elkaar. Ze leren dan de school en de vakgroep kennen en ontvangen het handboek ‘This is how we do it’.*  De expert van ICT, PBS en zorg stellen in de laatste week van de zomervakantie een programma op. Met de kennis van deze experts kunnen de startende docenten het schooljaar goed aanvangen.  

Gemeenschappelijk normatief kader

Een nieuwe docent brengt één keer per twee maanden een casus in of een casus van de zorgcoördinator voor een intervisiemoment. De aanwezige docentencoaches dragen tijdens deze intervisie dan de normen en waarden die de school hanteert, uit. Deze begeleiding zorgt voor een gemeenschappelijk normatief kader.

Snel verbinding

Bij onduidelijkheden vinden docenten gehoor en hulp. Voorheen wisten nieuwe collega’s niet waar ze met hun vragen terecht konden. Nu hebben ze direct contact. Docenten ervaren ook minder werkdruk. “Door de begeleiding overzien we de werkdruk, kunnen we onduidelijkheden snel wegnemen en inspelen op de dagelijkse gang van zaken.“

Docenten ervaren minder werkdruk

Bij de eerste periode bij een nieuwe werkgever krijgt een nieuwe docent veel op zijn bordje. Door deze vorm van begeleiding overzien we de werkdruk, kunnen we onduidelijkheden snel wegnemen en inspelen op de dagelijkse gang van zaken. Ook houden we rekening met het rooster en lokaalindeling, zodat nieuwe docenten zich niet te veel hoeven te verplaatsen.

* Het handboek "This is how we do it" is op te vragen bij Vonk.

Meer weten?  Neem dan contact op met Wouter Bol

>> Ga naar meer innovatieprojecten

Reacties