Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

Hoe maak je leerlingen wegwijs in het grote aanbod aan studiekeuzeactiviteiten? Hoe helpen mentoren en decanen de leerlingen op weg, zodat zij gemotiveerd op pad gaan? De Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs ondersteunt de begeleiding van middelbareschoolleerlingen in hun studiekeuzeproces.

keuzestress
De tool bestaat uit twee onderdelen: de generieke wegwijzer en een overzicht van studiekeuzeactiviteiten bij de vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs. Je kunt het overzicht eenvoudig uitgebreiden met het aanbod van andere instellingen. Zo kun je de wegwijzer gemakkelijk breder inzetten.

OPeRA (Onderwijspartners Regio Amsterdam en omstreken) ontwikkelde deze tool in opdracht van de werkgroep met vertegenwoordigers van de Amsterdamse Kring voor Schooldecanen (AKS), Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Expertisepunt LOB en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

>> Ga naar de tool

Reacties