Zo biedt Spinoza20first hulp bij online onderwijs

Leerlingen die even moeite hebben met motivatie, zelfsturing of planning krijgen in kleine groepjes begeleiding van de begeleider passend onderwijs (bpo-er).

Lizette Moerman, de zorgcoördinator van Spinoza20first geeft aan dat leerlingen vooral behoefte te hebben aan structuur zoals een dagelijkse planning. “Het thuis werken vinden de leerlingen lastig doordat zij veel prikkels om zich heen hebben. De afleiding is te groot en hierdoor wordt er minder aan school gewerkt.”

Daltonplanner

“In de lessen gaan de leerlingen aan de slag met een Daltonplanner. Dit is een planner waarin per uur, per dag beschreven staat wat de leerling aan schoolwerk moet doen. Ook de vaste online lessen staan in dat document. De leerlingen hebben hierdoor meer houvast.”

De coaches (mentoren) krijgen de Daltonplanner opgestuurd en gaan hier met de leerlingen mee aan de slag. “Na de eerste bijeenkomst gaven de coaches aan blij te zijn met de Daltonplanner. De leerlingen hadden het gevoel weer structuur te hebben en worden hierdoor gemotiveerder.”

Heroveren van motivatie

De leerlingen geven zelf aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning. Door het aanbieden van de lessen geeft de school hier gehoor aan. “Hierdoor zijn zij intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan met de stof. Onderling spreken ze ook over motivatie. Wat helpt jou? Elk uur 5 minuten pauze? Wat ga je dan doen? Buiten een rondje lopen en/of wat eten en drinken?”

>> Bekijk meer tips, tools en initiatieven voor de mentale gezondheid van jongeren tijdens corona

>> Download de Daltonplanner

 

 

Reacties