De lat lag hoog, maar het V(S)O haalt de Amsterdamse Standaard


Het Amsterdamse voortgezet onderwijs leeft naar de Amsterdamse Standaard door leerlingen die dat nodig hebben adequaat te ondersteunen. Dit stelden directeuren, zorgcoördinatoren en teamleiders op 19 juni vast tijdens een inhoudelijke én feestelijke bijeenkomst in de Zilveren Toren op het Stationseiland.

De vertegenwoordigers van de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) waren bijeen om onderzoeksresultaten te evalueren en in groepssessies samen te werken aan plannen voor verdere verbetering van de leerlingondersteuning. De begeleiding van deze ondersteuning en ook de bijeenkomst in de Zilveren Toren organiseert het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

Met de gepresenteerde 'ondersteuningsprofielen' konden Amsterdamse VO- en VSO-scholen zichzelf langs de meetlat leggen. (foto: Rein Kooyman)

Nieuwe argumenten
"Toen ik hier binnenkwam was ik behoorlijk overtuigd van mijn standpunt. Maar tijdens een groepssessie hoorde ik iemand zó overtuigd een tegenovergestelde mening onderbouwen. Zo'n dialoog levert gewoon goeie, nieuwe argumenten op waar we verder mee komen", aldus een zorgcoördinator na afloop. De Amsterdamse scholen vierden dat ze grosso modo voldoen aan de 'Amsterdamse Standaard' – strenge eisen die ze zichzelf hebben opgelegd voor de wettelijke leerlingondersteuning. De uitzonderingen waar nog verbetering van de ondersteuning mogelijk is, kwamen uiteraard ook aan de orde. Voorbeelden daarvan zijn de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, omgaan met oppositioneel (moeilijk corrigeerbaar) gedrag en het helpen van leerlingen met een ongelijkmatige intelligentieontwikkeling (disharmonische intelligentie).
 
Bekijk de resultaten
Bekijk hier de presentaties van de onderzoekers en rapporteurs Peter Brekelmans (Samenwerkingsverband) en Daan Wienke (Nederlands Jeugdinstituut).

 

Terug naar het overzicht

Onze collega's

Kirsten Boersbroek
Kirsten Boersbroek
Business controller
T: 020-8119923
E: k.boersbroek@swvadam.nl