Nieuwsbrief december 2015


Hoogbegaafdheid: wat gebeurt er als je een cheeta opsluit?
Van hoogbegaafde leerlingen denken we vaak dat ze zich wel redden in het onderwijs. Vaak is dat onterecht: zonder extra ondersteuning lopen veel hoogbegaafde leerlingen vast of gaan ze onderpresteren. Om dat probleem op de agenda te zetten, organiseerden de Amsterdamse samenwerkingsverbanden PO en VO een themabijeenkomst.
Lees meer...
 

Visieontwikkeling: op naar 2020
Hoe ziet het Amsterdamse passend onderwijs er in 2020 uit, en met welke vraagstukken krijgen we in de tussentijd te maken? Dat zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Daarom organiseerde het Samenwerkingsverband in het afgelopen jaar een traject voor visieontwikkeling. Lou Brouwers, directeur/bestuurder van het IJburg College en bestuurslid van het Samenwerkingsverband, vertelt erover.
Lees meer...
 

Bellen met Marco Strikkers
Marco Strikkers begeleidt scholen bij het vormgeven van de samenwerking tussen zorgcoördinator, en Ouder- en Kindadviseur (OKA) en Begeleider Passend Onderwijs (BPO). Daarnaast is hij zelf zorgcoördinator.
Lees meer...
 

Pilot evaluatie basisondersteuning
Bieden alle Amsterdamse VO-scholen de basisondersteuning die we samen hebben afgesproken? De Onderwijsinspectie heeft het Samenwerkingsverband gevraagd een instrument te ontwikkelen waarmee we dat zelf kunnen monitoren. Daarom starten we binnenkort een pilot voor collegiale visitatie. 
Lees meer...

Nieuws uit het Onderwijsschakelloket (OSL)
Er is een nieuw stroomschema beschikbaar, waarin helder is weergegeven welk Samenwerkingsverband in welke gevallen een Toelaatbaarheidsverklaring moet afgeven. We wijzen scholen er nogmaals op dat alle leerlingen in het VSO cluster 3 en 4 per 1 augustus 2016 een geldige Toelaatbaarheidsverklaring moeten hebben. Dat betekent dat er in totaal zo’n 1000 CvI-indicaties voor VSO moeten worden omgezet naar TLVs. We verzoeken scholen met klem de aanvragen op tijd en gefaseerd in te dienen, zodat wij de aanvragen tijdig kunnen verwerken.   
Lees meer...