Nieuws uit het Onderwijsschakelloket (OSL)

  • Er is een nieuw stroomschema beschikbaar, waarin helder is weergegeven welk Samenwerkingsverband in welke gevallen een Toelaatbaarheidsverklaring moet afgeven.
  • We wijzen scholen er nogmaals op dat alle leerlingen in het VSO cluster 3 en 4 per 1 augustus 2016 een geldige Toelaatbaarheidsverklaring moeten hebben. Dat betekent dat er in totaal zo’n 1000 CvI-indicaties voor VSO moeten worden omgezet naar TLVs. We verzoeken scholen met klem de aanvragen op tijd en gefaseerd in te dienen, zodat wij de aanvragen tijdig kunnen verwerken. 
  • Per 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ondergebracht bij het Samenwerkingsverband. In praktijk zal er daardoor weinig veranderen; de procedures blijven gelijk. Wel wordt de termijn voor het aanvragen van een beschikking verkort. Binnenkort ontvangen scholen hierover meer informatie.
  • Er is een nieuw VO-aanmeldformulier beschikbaar voor schooljaar 2015-2016. De eerdere versie van dit nieuwe formulier werkte niet helemaal naar behoren, maar deze problemen zijn inmiddels opgelost. We verzoeken u het formulier hier te downloaden en het voortaan te gebruiken in plaats van het oude VO-aanmeldformulier.
  • Daarnaast wijzen we u er graag op dat op onze website veel informatie te vinden is over praktische zaken zoals zorgplicht, TLV-aanvragen en de kernprocedures. Ook veel formulieren en documenten zijn van onze website te downloaden.

16 december 2015