Visieontwikkeling: op naar 2020

Hoe ziet het Amsterdamse passend onderwijs er in 2020 uit, en met welke vraagstukken krijgen we in de tussentijd te maken? Dat zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Daarom organiseerde het Samenwerkingsverband in het afgelopen jaar een traject voor visieontwikkeling. Lou Brouwers, directeur/bestuurder van het IJburg College en bestuurslid van het Samenwerkingsverband, vertelt erover.

De invoering van passend onderwijs in het Amsterdamse VO mag dan relatief soepel verlopen zijn, voor de schoolbesturen is dat geen reden om achterover te leunen. ‘We hebben met elkaar afgesproken dat we de eerste twee jaar van passend onderwijs juist gaan benutten om actief naar de toekomst te kijken’, vertelt Brouwers. ‘Het is belangrijk dat we onze ambities helder op papier zetten, want we hebben een stip aan de horizon nodig waar we naartoe werken.’

Kwesties en ambities
Daarom nam het bestuur van het Samenwerkingsverband eerder dit jaar het initiatief voor een intensief traject van visieontwikkeling. Onder begeleiding van de Argumentenfabriek werden sessies georganiseerd waarin allerlei verschillende partijen - scholen,  de gemeente, partners uit de zorg, leerplicht, het primair en speciaal onderwijs - met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van passend onderwijs in het Amsterdamse VO. De ambities en kwesties die daarbij naar boven kwamen, werden vastgelegd in een boekje. Daarin is een heldere ambitie geformuleerd voor 2020: leerlingen vinden na het PO direct de goede school zodat ze niet meer hoeven te wisselen, en de school biedt de benodigde ondersteuning zodat de leerling op school kan blijven.
Maar hoe bereiken we dat? Brouwers: ‘We hebben gezamenlijk een aantal vraagstukken geformuleerd waarop we in de komende tijd de antwoorden moeten gaan vinden. Bijvoorbeeld: wat is precies de rol van het bestuur van het Samenwerkingsverband ten opzichte van de schoolbesturen? En wat is de toekomst van bovenschoolse voorzieningen zoals STOP en Transferium?’

Concrete plannen
Lastige vragen, waarop geen kant-en-klare antwoorden bestaan. Hoe gaan we dat aanpakken? Brouwers: ‘Tijdens ieder overleg binnen het Samenwerkingsverband zou het boekje op de agenda moeten staan. We moeten ervoor zorgen dat we allemaal bij de les blijven en dat we samen onze visie verder uitwerken. Daarbij is het belangrijk dat we de ambities voor 2020 gaan vertalen in concrete plannen, bijvoorbeeld in de jaarplannen van het Samenwerkingsverband. Ik hoop dat straks iedereen die in het Amsterdamse VO werkt dezelfde missie en visie kan omarmen. Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.’

Download hier de digitale versie van het boekje Op weg naar onderwijs dat elke leerling past!

16 december 2015