Cluster 1 en 2-expertise bij het Samenwerkingsverband

Cluster 1- onderwijs is speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen en Cluster 2-onderwijs is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Maar lang niet alle leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn op deze vormen van speciaal onderwijs aangewezen. Velen van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs. 

Twee contactpersonen
Cluster 1 en 2 maken geen deel uit van het Samenwerkingsverband. Wel zijn er voor deze twee clusters contactpersonen aan het Samenwerkingsverband verbonden. Voor Cluster 1 is dat Marieke Hartman; de contactpersoon voor Cluster 2 is Tonnie Haeken. Scholen, ouders en kinderen kunnen bij hen terecht met hun vragen over onderwijs aan visueel, auditief en communicatief beperkte leerlingen.

Advies en ondersteuning voor regulier onderwijs, Cluster 1
Het speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen, Cluster 1, wordt in de regio Amsterdam-Diemen verzorgd door de Koninklijke Visio.
75 procent van de slechtziende leerlingen gaat niet naar het speciaal onderwijs, maar krijgt regulier onderwijs op maat, dus met extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat onder meer uit ambulante begeleiding. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning hebben leerlingen een Cluster 1-indicatie nodig. Ouders of school kunnen deze indicatie aanvragen bij het Cliëntservicebureau van Visio (088 585 85 85) of via deze link.

Speciaal Cluster 1-onderwijs
Blinde en slechtziende leerlingen die wel naar het speciaal onderwijs gaan, kunnen naar een school in Huizen van het Koninklijk Instituut voor Onderwijs van Blinden en Slechtzienden. Aan de school zijn afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor meervoudig beperkte kinderen verbonden. Het onderwijsaanbod betreft vmbo en havo.

Advies en ondersteuning voor regulier onderwijs, Cluster 2
Het speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking wordt in de regio Amsterdam en omstreken verzorgd door VierTaal. Een deel van de leerlingen gaat niet naar het speciaal onderwijs, maar volgt onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen daarbij een licht of medium arrangement toegekend. Hierbij verzorgt een ambulant begeleider extra ondersteuning voor de leerling en de reguliere school. ​ De Commissie van Onderzoek van VierTaal beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor een intensief arrangement op het voortgezet speciaal onderwijs, of voor een medium of licht arrangement op het reguliere voortgezet onderwijs of mbo. Ouders of school kunnen een arrangement aanvragen via de trajectbegeleiders: Hanneke Dubbelman voor een intensief arrangement, Frans Colman voor een licht of medium arrangement.

Speciaal Cluster 2-onderwijs
Leerlingen die aangewezen zijn op speciaal Cluster 2-onderwijs kunnen naar het VierTaal College Amsterdam (VCA), een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school verzorgt praktijk- , vmbo- en havo-onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving. Het VCA biedt reguliere leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving.

Lees meer over Cluster 1 en Cluster 2.