Samenwerkingsverband beveiligt gevoelig mailverkeer

Het Samenwerkingsverband heeft het onderwerp 'zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens' hoog op de agenda gezet. Momenteel bereiden we ons voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die 25 mei 2018 van kracht wordt. Een deel van de te nemen maatregelen voeren we nog dit jaar in. Zo gaan we in december over op beveiligd mailen voor e-mailberichten die privacygevoelige informatie bevatten. Daarvoor maken we gebruik van de diensten van ZIVVER. U kunt dus in de toekomst soms een mail van ons ontvangen die op de beveiligde wijze verstuurd is. Zo’n bericht kunt u alleen openen als u over een wachtwoord beschikt. Dat wachtwoord ontvangt u van ons per telefoon of e-mail, of is al eerder aan uw organisatie doorgegeven.

Samen met de scholen maken we de communicatie over leerlingen steeds veiliger.