Nieuwsbrief februari 2015


Good practice: Ignatiusgymnasium
Wat doe je als een leerling vanwege een progressieve ziekte steeds meer medische ondersteuning nodig heeft? Op het Ignatiusgymnasium vonden ze daar, dankzij de ouders, een creatieve oplossing voor. Zorgcoördinator Mieke Konings vertelt erover. Lees meer...


Speurwerk en lastige telefoontjes
Sommige leerlingen dreigen het onderwijs voortijdig te verlaten, of hebben moeite met het vinden van de juiste school. Het Onderwijsschakelloket (OSL) is er om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen op de juiste plaats terechtkomen in het Amsterdamse onderwijs. Dat gaat niet altijd even makkelijk, vertelt consulente Wilma Notten. Lees meer...


Wat doet de Ondersteuningsplanraad (OPR)?
Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. 
Lees meer...
 

Op locatie: Drostenburg (cluster 3) 
Wat gebeurt er als je vier verschillende scholen voor speciaal onderwijs samenvoegt? Op Drostenburg, een van de jongste locaties van de stad, weten ze inmiddels het antwoord. Directeur Jack Deen leidt ons rond door het nieuwe gebouw en vertelt over hoe het nu gaat. ‘Soms bestaan problemen vooral in de hoofden van volwassenen.’ Lees meer...
 

Bellen met... Karin Guldemond, voorzitter van de Toelatings-Adviescommissie (TAC)
Sinds het begin van dit schooljaar moeten leerlingen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben om naar het (voormalige) cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs te kunnen gaan. De TAC beoordeelt of leerlingen daarvoor in aanmerking komen. Hoe gaat die commissie precies te werk?
Lees meer...