Bellen met… Karin Guldemond, voorzitter van de Toelatings-Adviescommissie (TAC)

‘We zijn geen commissie die op afstand over mensen beslist’

Sinds het begin van dit schooljaar moeten leerlingen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben om naar het (voormalige) cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs te kunnen gaan. De TAC beoordeelt of leerlingen daarvoor in aanmerking komen. Hoe gaat die commissie precies te werk?

Hoe beoordelen jullie de TLV-aanvragen?
‘Sommige aanvragen beoordelen we alleen op basis van het dossier, bijvoorbeeld als leerlingen overstappen van het SO naar het VSO en hun dossier helder is. Maar als leerlingen van plan zijn de overstap te maken van het regulier naar het speciaal onderwijs, vindt er altijd een gesprek plaats. We gaan dan om de tafel zitten met de leerling zelf en met de mensen die er voor hem of haar het meest toe doen: de ouders, de mentor, de zorgcoördinator en eventueel iemand van de hulpverlening.’

Wat bespreken jullie tijdens zo’n bijeenkomst?
‘We stellen samen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vast en kijken welke mogelijkheden er voor de leerling zijn. Daarbij gebruiken we een overwegingskader dat de TAC samen met PI Research heeft ontwikkeld. We bespreken wat de ouders nog kunnen doen en of de school nog extra ondersteuning kan inzetten. Ook de leerling zelf geeft in zo’n gesprek aan wat hij of zij wil bereiken en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Tijdens het gesprek nemen we dan gezamenlijk het besluit over wat voor deze leerling de beste plek is.’

Leveren die gesprekken wel eens lastige discussies op?
‘Nee, we komen er altijd wel uit. Dat komt doordat we echt samen tot een besluit komen, we zijn geen commissie die op afstand over mensen beslist. Iedereen moet zich er goed bij voelen: de leerling moet op een plek terechtkomen waar hij tot zijn recht komt, en ook de ouders moeten het besluit kunnen ondersteunen. Tot nu toe hebben vrijwel alle leerlingen, ouders en scholen deelgenomen aan deze zogenaamde TAC-gesprekken. Dat is een mooi resultaat, want op deze manier zijn we in staat om met elkaar tot een passend schooladvies te komen.’

De TAC bestaat uit vier deskundigen. Nemen jullie alle beslissingen met zijn vieren?
‘Nee, bij gesprekken zijn er altijd twee mensen uit de TAC aanwezig. Afhankelijk van het dossier en de situatie bepalen we wie van ons vieren er bij zo’n gesprek aanschuiven.’

Proberen jullie in het kader van Passend Onderwijs zo weinig mogelijk leerlingen op het VSO te plaatsen?
‘Nee hoor, we hoeven niet het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat terug te dringen. Ook voordat Passend Onderwijs werd ingevoerd verwees Amsterdam al relatief weinig leerlingen naar het VSO, dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elke leerling op een passende plek terechtkomt. Als dat op het VSO is, dan is dat op het VSO.’