Op locatie: Drostenburg (cluster 3)

Wat gebeurt er als je vier verschillende scholen voor speciaal onderwijs samenvoegt? Op cluster 3-school Drostenburg, een van de jongste locaties van de stad, weten ze inmiddels het antwoord. Directeur Jack Deen leidt ons rond door het splinternieuwe gebouw en vertelt over hoe het nu gaat. ‘Soms bestaan problemen vooral in de hoofden van volwassenen.’ 

Brede trappen, hoge ramen en lichte vloeren. Wie Drostenburg binnenstapt, ademt meteen rust en ruimte. Het robuuste gebouw in Amsterdam Zuidoost ligt rondom een vierkante binnenplaats, waar de leerlingen in de pauze kunnen spelen. Drostenburg is een samenvoeging van vier scholen voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of met een chronische ziekte, vertelt directeur Jack Deen. ‘Twee jaar geleden zijn we naar dit gebouw verhuisd en zijn al die scholen samengevoegd: de Mytylschool, Tyltylschool, Noteboomschool en Coronelschool. We zijn druk bezig van die vier scholen één geheel te maken.’ 

De school heeft zo’n 250 leerlingen van zowel SO als VSO. Door de samenvoeging van de scholen komen de verschillende groepen leerlingen nu meer met elkaar in aanraking. Zo zitten de langdurig zieke en de lichamelijk gehandicapte leerlingen tegenwoordig bij elkaar in de klas. ‘In het begin vonden we dat best spannend’, vertelt Deen. ‘Als je die groepen leerlingen samenvoegt, is het toch maar afwachten hoe ze daarop reageren. Maar het gaat heel goed, de leerlingen passen zich aan en hebben meer uitdaging. Bovendien krijg je door die mix een ‘normalere’ school. Zo zie je maar dat problemen soms vooral in de hoofden van volwassenen bestaan.’ De meeste leerlingen op Drostenburg volgen SO; ongeveer twintig procent zit op de VSO-afdeling. Dat zijn voornamelijk de meervoudig gehandicapte leerlingen, vertelt Deen. De overige kinderen stromen na het basisonderwijs meestal uit naar andere (reguliere) middelbare scholen of het Orion College (VSO-cluster 3).

Snoezelruimte
Een rondleiding door de school laat zien dat er alles aan gedaan wordt om de leerlingen, die natuurlijk behoefte hebben aan extra ondersteuning, te faciliteren. Niet alleen zijn de brede gangen en grote deuren berekend op rolstoelen; er is ook een zwembad voor leerlingen die hydrotherapie nodig hebben, een ‘snoezelruimte’ waar ze even tot rust kunnen komen, en een gezellige kantine die gedeeltelijk door de VSO-leerlingen wordt bemand. ‘Voor veel van onze leerlingen is het lastig om na schooltijd hun vrienden te zien’, vertelt Deen. ‘Op deze manier proberen we ze, in samenwerking met Happy2Move, toch ook na schooltijd een sociale activiteit te bieden.’ Het zwembad wordt in de weekenden verhuurd, om de kosten te drukken. Deen: ‘Op zaterdagmiddag staat het hier vol met mensen. Verhuren is de enige manier om zo’n zwembad te bekostigen, dus dit is voor ons een goede oplossing.’ 

Maar ondanks het mooie gebouw en de prettige sfeer kent Drostenburg ook dilemma’s. Want hoe vind je de juiste balans tussen zorg en onderwijs? Deen: ‘Dat is een lastige kwestie. Bij ons gaat veel tijd zitten in bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, revalidatie. De school gaat de komende jaren proberen om dat soort voorzieningen meer buiten de onderwijstijd te houden, want ik vind dat onderwijs bij ons voorop moet staan: we zijn niet voor niets een school.’ En dan is er nog de vraag tot welke leeftijd leerlingen hier op school mogen blijven. Deen: ‘Nu zitten er nog leerlingen van negentien, twintig jaar oud op deze school. Maar in het kader van Passend Onderwijs is het een landelijke tendens om  daar op den duur vanaf te willen; leerlingen moeten in principe op hun achttiende de school verlaten. Ik kan goed begrijpen dat ouders hun kinderen hier liever op school houden, want de voorzieningen voor dagopvang zijn niet altijd beschikbaar en voor jongeren geschikt. Maar op een gegeven moment zijn leerlingen hier nu eenmaal uitgeleerd en hebben ze geen onderwijskundig ontwikkelingsperspectief meer. Blijven ze hier dan toch, dan legt de zorg eigenlijk de rekening bij het onderwijs neer.’

Bekijk hier een filmpje over Drostenburg.