Speurwerk en lastige telefoontjes

Sommige leerlingen dreigen het onderwijs voortijdig te verlaten, of hebben moeite met het vinden van de juiste school. Het Onderwijsschakelloket (OSL) is er om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen op de juiste plaats terechtkomen in het Amsterdamse onderwijs. Dat gaat niet altijd even makkelijk, vertelt consulente Wilma Notten.

De consulenten van het Onderwijsschakelloket (OSL) hebben het druk. Met 208 TLV-aanvragen en 183 overige dossiers heeft het loket sinds het begin van het schooljaar bergen werk verzet. Een van de belangrijkste taken van het OSL is het plaatsen van leerlingen op bovenschoolse voorzieningen en VSO-trajecten, zoals het Transferium en School2Care. Als scholen daar een aanvraag voor doen, beoordelen de consulenten van het OSL of die plek inderdaad de juiste is. Wilma Notten: ‘Bij het beoordelen van het dossier van een leerling komen we soms tot een andere conclusie. Dan heeft de school bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor het Transferium, maar blijkt de leerling zo’n zware problematiek te hebben dat wij School2Care een betere plek vinden. Zoiets bespreken we dan met de school.’

Incomplete dossiers
Daarnaast behandelt het OSL TLV-aanvragen voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) willen. Het loket beoordeelt de aanvragen niet zelf, - dat doet de TAC - maar zorgt er wel voor dat de dossiers in orde zijn. Soms is dat nog een hele klus, vertelt Notten: ‘Sommige dossiers worden heel goed aangeleverd, maar bij andere ontbreekt soms heel essentiële informatie. Dan staat er bijvoorbeeld alleen in dat een leerling zich niet goed gedraagt, maar ja: wat betekent dat? Wat houdt dat gedrag precies in en waar komt het vandaan? Achter dat soort info gaan we dan aan.’

En dan zijn er nog de thuiszitters: leerlingen die, om wat voor reden dan ook, langdurig niet naar school gaan. Soms zijn dat leerlingen die net verhuisd zijn naar Amsterdam en nog geen geschikte school hebben kunnen vinden. Maar vaak gaat het om ingewikkelde gevallen, waarin een leerling door allerlei problematiek thuis zit: conflicten met de school, problemen thuis. Notten: ‘We zoeken altijd uit wat er met thuiszitters aan de hand is, bijvoorbeeld door de vorige school te bellen. Soms komen er dan heel andere verhalen naar boven dan je van de ouders hebt gehoord. Dan blijkt een leerling bijvoorbeeld op vmbo-k te hebben gezeten, terwijl de ouders hebben aangegeven dat hij naar de havo kan.’

Ouders
Wat is dan de volgende stap? Notten: ‘Zodra we goed in beeld hebben wat er met een thuiszitter aan de hand is, gaan we op zoek naar een geschikte plek. Natuurlijk proberen we daarbij rekening te houden met de voorkeur van de ouders en de leerling, maar we leggen ze ook uit dat niet alles mogelijk is. Sommige ouders denken dat het OSL dingen makkelijk kan regelen, maar wij lopen meestal tegen dezelfde dingen aan als ouders zelf. Bijvoorbeeld als een school vol is, of als het vakkenpakket van de leerling niet aansluit bij dat wat de school biedt, kunnen ook wij daar weinig in veranderen.’

Het is fijn om ouders op weg te kunnen helpen en ze te adviseren over de mogelijkheden, maar de telefoongesprekken die de consulenten voeren zijn niet altijd even plezierig, vertelt Notten: ‘We hebben wel eens boze ouders aan de lijn. Bijvoorbeeld een moeder die de plek die we voor haar dochter hebben gevonden niet wil accepteren; ze blijft vasthouden aan een school waar nu eenmaal geen plaats is. En intussen zit dat meisje nog steeds thuis. Sommige ouders bellen je drie keer per dag. Dat is niet altijd leuk.’ Toch kan Notten het wel relativeren: ‘Ik weet wel waar het vandaan komt: die ouders zijn bezorgd en willen het beste voor hun kind. Dus na zo’n telefoongesprek bespreek je het even met je collega’s, en daarna ben je het ook wel weer snel kwijt. En de andere kant van dit werk is dat je ouders soms juist heel blij kunt maken, als je een geschikte plek voor hun kind hebt gevonden. Het is fijn als je ze dan het verlossende mailtje kunt sturen, dat het gelukt is.’


Het OSL in cijfers
Sinds 1 augustus 2014

TLV-aanvragen                   

 208

Plaatsingen Transferium         

 63

Plaatsingen School2Care         

26

Thuiszitters                    

39

Andere aanvragen                       

55